Immunicum ansöker om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Göteborg den 2 maj 2016. Immunicum AB (publ), som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva terapeutiska cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, meddelade idag att Bolaget har ansökt om notering av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Som ett led i processen har Immunicums aktie godkänts för notering på Nasdaq First North Premier ("First North Premier").

VD Jamal El-Mosleh kommenterar:

"Att ansöka om en notering på Stockholmsbörsens huvudlista är ett naturligt steg i Immunicums utveckling. Noteringen och tillgången till den institutionella kapitalmarknaden går hand i hand med våra högt uppsatta operationella ambitioner. 

Vi arbetar löpande med de processer och rutiner som krävs för steget till Stockholmsbörsens huvudlista. Som ett led i förberedelserna kommer bolagets aktie att tas upp till handel på First North Premier, vilket innebär att vi redan i dag lever upp till flera av de krav på kommunikation och redovisning som gäller på Stockholmsbörsens huvudlista."

Första dag för handel i Immunicums aktie på First North Premier är bestämd till den 4 maj, 2016. Kortnamn och ISIN-kod kommer att förbli oförändrade. Notering av Immunicums aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista beräknas ske i slutet av 2016.

 För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum

Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.se
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Immunicum AB via GlobeNewswire

HUG#2008932