LIDDS AB :LIDDS teknologi NanoZolid(TM) med cancerläkemedlet docetaxel visar positiva prekliniska resultat på lungcancer

LIDDS har i samarbete med Uppsala Universitet framgångsrikt genomfört en placebokontrollerad preklinisk studie med docetaxel som integrerats i LIDDS patenterade teknologi NanoZolid(TM).  Studieresultaten påvisar en uttalad tumöreffekt på cancerceller som är jämförbar med systemisk docetaxel-behandling. Dessa lovande djurdata medför att LIDDS vidareutvecklar projektet med NanoZolid(TM) för lokal cytostatikabehandling av cancertumörer.

I en nyligen avslutad placebokontrollerad djurstudie på IGP, Rudbecklaboratoriet, har lokal behandling med docetaxel visat likvärdig effekt på lungcancerceller jämfört med systemisk behandling men utan att ge upphov till de systembiverkningar som läkemedlet orsakar. Resultaten är så tydliga att LIDDS kommer att vidareutveckla projektet med NanoZolid(TM) för behandling av maligna tumörer med docetaxel. LIDDS vill fortsatt utveckla läkemedelskandidater för lokalbehandling av cancer och därmed kunna hjälpa ännu fler patienter till en bibehållen livskvalitet.

- Det är en mycket spännande och glädjande nyhet som infriar våra högt ställda förväntningar. Med vår patenterade och nu namngivna teknologi, NanoZolid(TM), kan LIDDS vidareutveckla flera olika läkemedel som t.ex. cytostatika. Docetaxel är ett av de mest använda läkemedlen vid behandling av cancertumörer med en global försäljning om cirka 1 miljard USD. LIDDS vill utveckla ett potent behandlingsalternativ utan att patienterna ska behöva drabbas av svåra biverkningar, säger vd Monica Wallter.
       
NanoZolid(TM) används redan i LIDDS läkemedelskandidat Liproca ® Depot för lokalbehandling av prostatacancer med 2-hydroxyflutamide. Hittills har 57 patienter behandlats i kliniska prövningar med positiva resultat på flera cancermarkörer. En Fas IIb-studie kommer att inledas under fjärde kvartalet i 2016 där cirka 60 patienter kommer att behandlas med betydligt högre doser än i tidigare studier.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, vd, +46 (0)737 07 09 22, e-post monica.wallter@liddspharma.com

LIDDS mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade drug development-teknologin NanoZolid (TM) som frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för optimal effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid (TM) ger en kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort eller längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom NanoZolid (TM) kan integrera läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande.
Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca ® Depot med 2-hydroxyflutamide - har visat positiva resultat i kliniska prövningar i Fas II utan att ge de hormonella biverkningar som nuvarande tablettbehandling ger.

För mer information, besök www.lidds.se . Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2016. Redeye AB är LIDDS certified adviser.

Nyheten i PDFThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LIDDS AB via GlobeNewswire

HUG#2008951