MSAB Delårsrapport januari-mars 2016

- Substansvärdet minskade från januari till mars med 1 % till 483 kr per aktie
- Substansvärdet uppgick per den 20 maj till 475 kr per aktie, en minskning med 3 % sedan årsskiftet
- Resultat per aktie uppgick till -7,21 kr (80,67)

UTVECKLING I INNEHAVEN
MSABs innehav inledde 2016 med ett stabilt första kvartal, trots en fortsatt ekonomisk osäkerhet på vissa marknader. Tillväxten i innehavsbolagen har mattats av något medan vinsttillväxten är fortsatt god. Det vägda genomsnittet för den organiska tillväxten under årets första kvartal uppgick till 3 % (4) och det vägda genomsnittet för innehavens rörelseresultat ökade med 8 % (23).

MSABs substansvärde uppgick till 483 kr per aktie (490) per den 31 mars, vilket motsvarar en minskning med 1 % under första kvartalet. Detta kan jämföras med Stockholmsbörsen (OMXSPI) som backade med 4 %. Per den 20 maj uppgick substansvärdet till 475 kr per aktie. Från årsskiftet motsvarar det en minskning med 3 %, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsen som har backat med 5 % hittills i år.  

Ulrik Svensson
VD, MSAB

MSAB Delårsrapport januari-mars 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Melker Schörling AB via GlobeNewswire

HUG#2014061