ForFarmers N.V.: Handel in aandelen ForFarmers op Euronext Amsterdam start morgen

Handel in aandelen ForFarmers op Euronext Amsterdam start morgen

ForFarmers N.V. ("ForFarmers"), de Europese marktleider in conventionele en biologische veevoederoplossingen, kondigt vandaag aan dat de notering en eerste verhandeling van gewone aandelen ForFarmers (de "Aandelen") op Euronext Amsterdam (de "Notering") op 24 mei 2016 van start zal gaan onder symbool "FFARM".  

De referentiekoers voor de Aandelen aan Euronext Amsterdam is vastgesteld op EUR 6,50 zijnde de slotkoers op 23 mei 2016 op de multilaterale handelsfaciliteit.

De referentiekoers wordt door Euronext Amsterdam gebruikt om de reserveringsdrempels ("collars") te bepalen die deel uitmaken van de handelsbescherming op Euronext bij de opening van de handel, die begint op 24 mei 2016 om 09.00 uur, en bij het vaststellen van de koersontwikkeling. De referentiekoers is dus niet noodzakelijkerwijs de werkelijke waarde van de Aandelen of van ForFarmers. De referentiekoers is niet bepaald, en houdt geen waardebepaling in, door ForFarmers of haar financiële adviseurs.

Tot vandaag worden de uitgegeven certificaten van Aandelen in ForFarmers en de participatierekeningen en de voerequivalenten van FromFarmers verhandeld via een multilaterale handelsfaciliteit. Per 24 mei 2016 zullen alleen de voerequivalenten nog via de multilaterale handelsfaciliteit verhandelbaar zijn, en houders van certificaten van Aandelen en participatierekeningen zullen de mogelijkheid hebben om deze financiële instrumenten om te zetten in Aandelen die verhandelbaar zijn via Euronext Amsterdam, conform de toepasselijke voorwaarden voor een dergelijke omzetting.

Liquiditeitsverschaffer
ForFarmers zal haar overeenkomst voor liquiditeitsverschaffing met SNS Securities, dat optrad als liquiditeitsverschaffer voor de certificaten van aandelen op de multilaterale handelsfaciliteit, beëindigen. ForFarmers is een liquiditeitsverschaffers-overeenkomst aangegaan op grond waarvan Rabobank vanaf 24 mei 2016 tot en met 31 december 2016 zal optreden als liquiditeitsverschaffer voor de handel in de Aandelen. Vanaf 2 januari 2017 tot en met 29 december 2017 zal ABN AMRO optreden als liquiditeitsverschaffer voor de handel in de Aandelen. ForFarmers zal beoordelen of het nodig is om daarna een nieuwe overeenkomst met een liquiditeitsverschaffer aan te gaan. 

Rabobank en ABN AMRO treden op als gezamenlijke financiële adviseurs in verband met de Notering.

 

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations & Communications, T: 0031 6 10 94 91 61,
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

ForFarmers N.V.  ('ForFarmers' - Lochem, Nederland) is een internationaal opererende onderneming actief op het gebied van conventionele en biologische voeroplossingen voor de veehouderij. Met een afzet van circa 9,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. Naast diervoeders voor de rundvee-, varkens-, pluimvee- en paardensector levert ForFarmers producten voor akker- en weidebouw. Bij haar producten biedt ForFarmers klanten aanvullende kennis en advies op het gebied van voeding, houderij en bedrijfsontwikkeling.

Gelet op haar positie in de voedselketen wil ForFarmers toonaangevend zijn in duurzaam ondernemen. Door op efficiënte wijze diervoeders te produceren en af te leveren bij klanten, en producten en concepten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat dieren het voer op gezondere en betere wijze kunnen benutten (verbetering voerefficiëntie) levert ForFarmers een bijdrage aan een economisch rendabele en duurzame voedselproductie. Daarvoor beschikt het bedrijf over een eigen innovatiecentrum, dat nauw samenwerkt met gerenommeerde onderzoeksinstituten en universiteiten.

In 2015 bedroeg de omzet ruim € 2,2 miljard. ForFarmers heeft ruim 2.370 medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Einde dag 12 mei 2016 had Coöperatie FromFarmers 59,1% van de zeggenschap in ForFarmers N.V. en samen met de certificaten van aandelen van de leden 66,3% van de zeggenschap. FromFarmers is een Coöperatie met 6.248 leden en is gevestigd in Lochem. De activiteiten bestaan onder andere uit het beheren van haar participatie in ForFarmers N.V.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmersgroup.eu , www.forfarmersgroup.eu , info@fromfarmers.eu , www.fromfarmers.eu .

 

Disclaimer
Dit persbericht mag niet worden opgevat, als een aanbod tot verkoop of onderdeel van een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de verkoop van effecten. Dit persbericht is geen prospectus in de zin van Richtlijn 2003/71/EC (de Prospectus Richtlijn).  

In het kader van de voorgenomen toelating van de gewone aandelen in ForFarmers N.V. tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam N.V. is een prospectus goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Het goedgekeurde prospectus is kosteloos verkrijgbaar op www.forfarmersgroup.eu.
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ForFarmers N.V. via GlobeNewswire

HUG#2014746