BIMobject® i Tyskland erhåller en order på 200 000 euro

BIMobject AB:s helägda dotterbolag, BIMobject Deutschland GmbH, har erhållit ytterligare en order avseende utveckling av BIM-objekt, på 200 000 euro. Beställaren är ett internationellt företag som står för högkvalitativa och designorienterade badrumslösningar över hela världen.

" Digitaliseringen inom industrin sker i ökad takt och vi är mycket glada över att se hur intresset för vår portal också ökar allt snabbare. Ordern visar att BIMobject ® växer i hög fart och är på god väg att etablera sig som den ledande aktören på marknaden, " säger Linda Haseidl, Sales & Marketing Manager DACH, i BIMobject Deutschland GmbH.

För mer information, vänligen kontakta
Natalie Nilsson - PR & Marketing Manager
Tel: +46 40 685 29 00
Email: info@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 Januari 2017 kl.08:30 CET.

Om BIMobject AB:
BIMobject AB är med sitt molnbaserade content management system för BIM-objekt, en "game changer" för byggindustrin världen över.
BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi, kostnader, kvalitet och logistik.
Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter - BIM-objekt. Webbtjänsterna för digital marknad- och pre-sales som BIMobject Cloud erbjuder, kanaliseras och integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta affärsrelationer och kommunikation världen över.
BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga i BIMobject Cloud.
BIMobject® - Vinnare av 2013 Red Herring 100 Global


BIMobject AB (publ) - Nasdaq Stockholm First North - Ticker: BIM

https://bimobject.com

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

BIMobject® i Tyskland erhåller en order på 200 000 euroThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BIMobject AB via GlobeNewswire

HUG#2071279