Arcoma AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma AB (publ)

 19 januari 2017

PRESSRELEASE

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma AB (publ)

Idag, den 19 januari 2017, hölls en extra bolagsstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om godkännande av överlåtelse av Arcoma North America, Inc. till Stille Surgical, Inc.
Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelse av det helägda amerikanska dotterbolaget Arcoma North America, Inc. till Stille Surgical, Inc. Det totala vederlaget uppgår till 8,5 MSEK. Vederlaget ska erläggas i samband med tillträde i transaktionen. Tillträde i transaktionen planeras att genomföras den 20 januari 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD & koncernchef Telefon: 0470-70 69 85, E-post mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om Arcoma besök www.arcoma.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2017 kl.15.15

Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet inom branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Arcoma stämmokommuniké 2017-01-19This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Arcoma AB via GlobeNewswire

HUG#2072365