Aino Health AB (publ): Aino Health ingår strategiskt partnerskap med Kunnan Taitoa i Finland

PRESSINFORMATION

21 februari 2017

Aino Health ingår strategiskt partnerskap med Kunnan Taitoa i Finland

Kunnan Taitoa och Aino Health har slutit ett samarbetsavtal kring Aino Healths molnbaserade tjänst Aino HealthManager. Tjänsten kommer att integreras i Kunnan Taitos system och görs därmed tillgänglig för deras kunder i den offentliga sektorn.

Kunnan Taitoa är den ledande leverantören av tjänster inom ekonomi, inköp och HR till den offentliga sektorn i Finland och har närmare 200 kunder. Kunnan Taitoas uppdrag är att höja kvaliteten på sina kunders beslutsfattande genom effektiva finansiella lösningar och processer för personalavdelningar. Företaget ägs av dess kunder och hade år 2015 en omsättning på 38,5 miljoner Euro.

Aino Healths molnbaserade tjänst Aino HealthManager kommer att integreras och användas av Kunnan Taitoas kunder inom företagshälsovård och pensionsfonder. Samarbetsavtalet omfattar också Aino Analytics, som ger en snabb överblick av frånvarotal och andra nyckeltal kring health management.

"Vi är mycket glada att Kunnan Taitoa valt Aino Health som strategisk partner. Kunnan Taitoa blir därmed en ny stor kund till oss inom den finska offentliga sektorn. Genom vårt Health Management-koncept kan vi bidra till att den offentliga sektorn förbättrar sitt hälsoarbete samt ökar sin produktivitet och effektivitet i det dagliga arbetet. Ainos Health Management-lösning ger grafiskt lättlästa rapporterna, vilket gör det enkelt att snabbt fatta rätt beslut i det dagliga arbetet", säger Jyrki Eklund, VD, Aino Health.

"Våra omfattande studier visar att det finns ett ökande behov av digitaliserade lösningar och processer inom den offentliga sektorn. Aino Health har en unik proaktiv lösning och ett beprövat koncept som har testats i olika organisationer. Aino Health har vunnit uppdraget att leverera HealthManager-lösningen, vilken kommer ge oss värdefulla insikter om frånvaro som leder till förebyggande hälsovård. ", säger Sari Kujala, Utvecklingsdirektör, Kunnan Taitoa.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Jyrki Eklund, CEO Aino Health
Telefon:          +358 40 042 4221
E-mail:            jyrki.eklund@ainohealth.com

Markku Pitkänen, Country Manager Aino Health Finland
Phone:  +358 40 838 1587
E-Mail   markku.pitkanen@ainohealth.com

www.ainohealth.com

Om Aino Health

Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management och är för privata och offentliga organisationer vad läkare är för människor. Företagets kompletta system av IT-baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank som Certified Adviser.
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Aino Health AB (publ) via GlobeNewswire

HUG#2080247