LIDDS: Placebo-kontrollerad studie med NanoZolid® - docetaxel presenteras på European Lung Cancer Congress (ELCC) i maj 2017

LIDDS prekliniska studie avseende lokal behandling av lungcancertumörer med NanoZolid®- docetaxel har accepterats för muntlig presentation på den europeiska lungcancerkongressen ELCC i Genève. Studieresultaten visar tydlig tumöreffekt jämförbar med systemisk behandling medan biverkningsnivån för NanoZolid®-docetaxel var likvärdig med placebo.

LIDDS framgångsrika samarbete med Uppsala Universitet, avdelningen för Immunologi, Genetik och Patologi (IGP) har publicerats i European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Studien har påvisat tydlig lokal antitumöreffekt för NanoZolid®-docetaxel utan systemiska biverkningar. NanoZolid®-teknologin erbjuder kontrollerad läkemedelsfrisättning i cancertumörer i upp till sex månader med begränsade biverkningar.

Studien omfattade sextio möss behandlade med systemisk docetaxel, NanoZolid®-docetaxel eller placebo. De lovande resultaten presenteras på ELCC av Dr. Martin Sandelin från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den prekliniska studien är ett viktigt steg för fortsatt läkemedelsutveckling av NanoZolid® med docetaxel för lokalbehandling av lungcancer. LIDDS planerar för en Fas I-studie på människa med motsvarande läkemedelsberedning.

  • Det är glädjande att de lovande prekliniska resultaten på lungcancer har accepterats för en muntlig presentation på den stora europeiska lungcancerkongressen. Vi ser fram emot fortsatt spännande samarbeten med ledande onkologer och cancerforskare i utvecklingen av nya läkemedel, säger vd Monica Wallter.

Docetaxel är ett av de mest använda läkemedlen för behandling av cancer då det har indikation för en rad olika cancertumörer. Den globala försäljningen av docetaxel uppgår till cirka en miljard USD. NanoZolid ® med docetaxel ger LIDDS möjligheter att utveckla nya patenterade produkter för ett flertal cancerindikationer.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com                      

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017
kl. 09.30 CET.

LIDDS mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade drug development-teknologin NanoZolid ® som frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för optimal effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid ® ger en kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort eller längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom NanoZolid ® kan integrera läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande. Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca ® Depot med 2-hydroxyflutamide - har visat positiva resultat i kliniska prövningar i Fas II utan att ge de hormonella biverkningar som nuvarande tablettbehandling ger. För mer information, besök www.lidds.se . Redeye AB är LIDDS certified adviser.

LIDDS PM 170221 Presentation på ELCCThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LIDDS AB via GlobeNewswire

HUG#2080334