Ericsson inför ny organisation och utser ny koncernledning

  • Förenklad organisationsstruktur och ny koncernledning för att genomföra fokuserad strategi
  • Nya affärsområden, nya marknadsområden och ny ledningsgrupp från 1 april, 2017

I linje med den affärsstrategi som presenterats idag, förenklar Ericsson (NASDAQ: ERIC) sin organisationsstruktur genom att ta ersätta två nivåer av ledningsgrupper - Koncernledningen och den Globala ledningsgruppen - och bilda en ny koncernledningsgrupp. Dessutom minskas antalet geografiska regioner till fem marknadsområden och affärsenheterna ombildas till tre stycken affärsområden. Organisationen gäller från den 1 april, 2017, då även den nya koncernledningen tillträder.

Ericssons VD och koncernchef Börje Ekholm säger: "För att snabbt och framgångsrikt kunna genomföra nästa fas i vår strategi, kommer vår nya koncernledning omedelbart börja arbeta tillsammans. Den nya organisationen kommer göra oss mer effektiva, snabbfotade och kundfokuserade. Vi kommer nu att i detalj arbeta igenom arbetssätt och flöden."

Från den 1 april, 2017 kommer koncernen bestå av följande affärsområden och marknadsområden:

  • Affärsområde Networks, Affärsområde Digital Services, Affärsområde Managed Services 
  • Marknadsområde Nordamerika, Marknadsområde Europa & Latinamerika, Marknadsområde Mellanöstern & Afrika, Marknadsområde Nordöstra Asien, Marknadsområde Sydöstra Asien, Oceanien & Indien 

Från den 1 april, 2017, kommer Ericssons koncernledning att ha följande medlemmar:

Verkställande direktör och koncernchef - Börje Ekholm

Affärsområde Networks - Fredrik Jejdling, Senior Vice President, för närvarande chef för affärsenheten Network Services

Affärsområde Managed Services - Peter Laurin, Senior Vice President, för närvarande chef för regionen Nordeuropa och Centralasien.

Affärsområde Digital Services - Ulf Ewaldsson, Senior Vice President, för närvarande chef för koncernfunktionen Strategy & Technology  

Marknadsområde Nordamerika - Rima Qureshi, Senior Vice President, för närvarande chef för region Nordamerika

Marknadsområde Europa och Latinamerika - Arun Bansal, Senior Vice President, för närvarande chef för affärsenheten Network Products

Marknadsområde Mellanöstern & Afrika - Rafiah Ibrahim, Senior Vice President, för närvarande chef för regionen Mellanöstern.

Marknadsområde Nordöstra Asien - Chris Houghton, Senior Vice President, för närvarande chef för regionen Nordöstra Asien

Marknadsområde Sydöstra Asien, Oceanien & Indien - Nunzio Mirtillo, Senior Vice President, för närvarande chef för regionen Medelhavsområdet

Technology & Emerging Business - Niklas Heuveldop, Senior Vice President, för närvarande chef för koncernfunktionen Sales

Finance & Common Functions - Carl Mellander, Senior Vice President, för närvarande tillförordnad chef för koncernfunktionen Finance & Common Functions 

Human Resources - MajBritt Arfert, Senior Vice President, för närvarande tillförordnad chef för koncernfunktionen Human Resources  

Marketing & Communications - Helena Norrman, Senior Vice President, för närvarande i samma roll.

Sustainability & Corporate Responsibility - Elaine Weidman-Grunewald, Senior Vice President, för närvarande i samma roll

Legal Affairs - Nina Macpherson, Senior Vice President, för närvarande i samma roll

Rådgivare till VD - Jan Frykhammar, Executive Vice President för närvarande i samma roll

Rådgivare till VD - Magnus Mandersson, Executive Vice President, för närvarande i samma roll

Per Borgklint, Anders Lindblad, Jean-Philippe Poirault och Charlotta Sund och kommer lämna koncernledningen den 1 april, 2017.

Ekholm säger: "När vi nu bildar ett nytt team vill jag passa på och tacka de som lämnar koncernledningen. De har bidragit till ledningsarbetet under en viktig tid av förändring och vi uppskattar deras hängivenhet och uthållighet."

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Ola Rembe, Head of External Communications, Ericsson
Phone: +46 73 02 44 873
E-mail: ola.rembe@ericsson.com

Ericsson Corporate Communications
Phone: +46 10 719 69 92
E-mail: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Phone: +46 10 719 00 00
E-mail: investor.relations@ericsson.com

Information till redaktionen

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från   www.ericsson.com/press

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson www.youtube.com/ericsson

 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 6996)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

 

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111.000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222.6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på  www.ericsson.com

                                                

Ericsson inför ny organisation och utser ny koncernledningThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Ericsson via GlobeNewswire

HUG#2091175