NGS Group AB: NGS GROUP AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2016


Härmed offentliggör NGS Group AB (publ) sin årsredovisning för 2016. Årsredovisningen finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.ngsgroup.se .

För att erhålla ett tryckt exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta bolaget via e-post på info@ngsgroup.se. För ytterligare information kontakta: Klas Wilborg, CFO för NGS Group på telefon 08-505 808 33 eller mailadress klas.wilborg@ngsgroup.se.

Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument samt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2017 kl. 16:45.

ÅR NGS Group 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NGS Group AB via GlobeNewswire

HUG#2093249