Bergteamet AB offentliggör delårsbokslut september 2016 -februari 2017

Bergteamet ABs delårsrapport för perioden september 2016 - februari 2017 finns nu tillgänglig på hemsidan, www.bergteamet.se

Nettoomsättning för perioden uppgår till 251 MSEK med ett rörelseresultat om 15,6 MSEK. För motsvarande period förra året var nettoomsättningen 259 MSEK med ett rörelseresultat på 4,6 MSEK.
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bergteamet AB via GlobeNewswire

HUG#2100281