CLX COMMUNICATIONS AB (publ) publicerar årsredovisning för 2015 - 2016

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - XSTO: CLX

CLX Communications, en ledande, global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster meddelar att man har publicerat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2015 - 2016 på sin hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup
Chief Investor Relations Officer
CLX Communications AB (publ)

Mobiltelefon +46-768-966 300
E-mail thomas.ahlerup@clxcommunications.com
Webplats www.clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things).

CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), rösttjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO:CLX

Denna information är sådan information som CLX Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 19:15 CET.

170428_CLX_publicerar ÅR_SWEThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CLX Communications AB (publ) via GlobeNewswire

HUG#2100498