AXA IM: De economische gevolgen van een Brexit

De deadline voor het bereiken van een overeenkomst tussen het VK en de EU over een Brexit nadert. David Page, senior econoom bij vermogensbeheerder AXA IM, analyseert de gevolgen voor de Britse economie aan de hand van vier verschillende scenario’s. Hij acht de kans op een uittredingsakkoord het grootst maar schat de kans op een ‘no deal’ scenario hoger in dan de consensusverwachting van 25%.

1. Vrijehandelszone – Chequers voorstel

Bij het bereiken van een handelsakkoord wordt er 2019 een economisch groei van 1,6% verwacht in het VK. Er wordt een douane-unie en een vrije markt voor goederen gevormd waarin het VK de tarieven en regelgeving van de EU overneemt. Volgens AXA IM leidt dit tot een boost voor de Britse productiesector. Wel zal het Britse pond met een koers tussen de $1,40-1,45 onder het niveau van voor de Brexit blijven, aldus Page.

2. “No deal” en chaotische uittreding in maart

In dit scenario komt er geen deal en verlaat het VK de EU zonder onderling gemaakte afspraken. Dit heeft gevolgen voor zowel alledaagse zaken als voor goederenvervoer en buitenlandse beleggingsstromen. De Britse economie wordt verzwakt en de koers van het pond zal tot $1,10-1,15 zakken, wat de inflatie opdrijft. Het is volgens AXA IM aannemelijk dat het VK in dit scenario in een recessie belandt. Als reactie hierop zal de Bank of England (BoE), ondanks de opgelopen inflatie, kiezen voor een renteverlaging van 0,25%, eerst gelijk na de Brexit en nogmaals gedurende de zomer.

3. “No deal” en een gecontroleerde exit

Wanneer er in maart 2019 geen overeenkomst is bereikt zal de Britse regering hoogstwaarschijnlijk uitstel aanvragen voor de uittreding. Gezien de problemen die een no deal exit met zich meebrengt voor zowel de EU als het VK, acht AXA IM de kans groot dat de EU het uitstel zal accepteren. De economische schade zal zo beperkt blijven en een Britse recessie is onwaarschijnlijk. Page schat dat de koers van het pond zich rond de $1,20 zal bewegen en dat de BoE afziet van een nog krapper monetair beleid, door de rentestand voor 2019 en 2020 op 0,75% te houden.

4. Terugdraaien van Brexit

Dit is het meeste onwaarschijnlijke scenario waarin er volgens Page een lokale politieke crisis ontstaat, maar de economische gevolgen positief zijn omdat zowel buitenlandse als bedrijfsinvesteringen zullen aantrekken. De koers van het Britse pond zal naar $1,60 schieten en de blijft inflatie laag. Dit versterkt de koopkracht waardoor de verhitte Britse economie een extra boost krijgt en de BoE genoodzaakt is tot een krapper monetair beleid. Dit zal in 2019 echter moeten worden stopgezet wanneer de inflatie tot nul is gedaald.