Schroders: Commodities zijn toe aan een herbeoordeling

Grondstoffen zijn op dit moment aantrekkelijk geprijsd. En dat is niet het enige voordeel van deze beleggingscategorie die het de afgelopen jaren zwaar te verduren heeft gehad. Nu beleggers de rol van commodities in hun strategische asset allocatie heroverwegen, geeft Duncan Lamont, head of research bij Schroders , aan wat deze asset class zo interessant maakt voor beleggers.

Zelfs na een opleving dit jaar noteert de Bloomberg Commodity Index ongeveer 50% onder zijn piek van 2011, omdat beleggers de afgelopen jaren aan commodities voorbij gingen. Toch is het vaak zo dat wanneer het sentiment op een dieptepunt is, beleggers een potentiële investering zouden moeten heroverwegen. Volgens Lamont liggen er bijzonder aantrekkelijke kansen in de grondstoffenmarkten. De belangrijkste redenen die pleiten voor commodities liggen volgens hem in wat zij te bieden hebben:

 • Inflatiehedge
 • Significante diversificatie-voordelen
 • Een aantrekkelijk risicogewogen rendement, zelfs bij een bescheiden positieve outlook

  Inflatiehedge

  Commodities hebben traditioneel een positieve correlatie met inflatie. Zij worden dan ook gezien als een goede hedge tegen inflatie, in tegenstelling tot aandelen en obligaties. Vastgoed en inflatiegelinkte obligaties zijn ook een goede hedge tegen inflatie maar zijn op dit moment historisch hoog gewaardeerd, in tegenstelling tot commodities. Commodities danken hun hedging-kwaliteit aan het feit dat zij vaak letterlijk de ruwe grondstoffen zijn voor economische groei, maar ook omdat zij een belangrijke component zijn in de graadmeters voor het prijspeil.

  Hoewel deflatoire druk nog aanwezig is, zijn er signalen dat de inflatie aantrekt. De arbeidsmarkt verkrapt en de 12-maandse kerninflatie noteert boven de 2% sinds afgelopen november. Ook gezien de enorme hoeveelheid geld die door de centrale banken in het financiële systeem is gepompt en een toenemende beleidsvoorkeur voor het genereren van inflatie, zou het onverstandig zijn om ‘het gevaar’ van inflatie te negeren. Het is ook daarom dat Lamont denkt dat de komende vijf jaar de hedging-kwaliteiten van commodities meer hun waarde kunnen gaan bewijzen.

  Diversificatie

  Het is een misvatting dat grondstoffen stijgen als aandelenmarkten dalen. Soms is er een negatieve correlatie tussen grondstoffen en aandelen, maar in het algemeen laten zij een lage, maar positieve correlatie zien. Desalniettemin, zelfs een beperkte allocatie in grondstoffen kan de volatiliteit van een in aandelen overwogen portefeuille reduceren. Belangrijk is dat beleggers realistisch blijven. Commodities bieden diversificatie, gezien de link met economische groei, maar het is onrealistisch te veronderstellen dat zij een hedge vormen tegen staartrisico’s, zoals bijvoorbeeld de economische neergang naar aanleiding van de financiële crisis van 2008-2009.

  Aantrekkelijk risicogewogen rendement

  Zelfs bij een gematigde outlook voor commodities is het interessant om commodities in een beleggingsportefeuille op te nemen. Lamont meent dat met de huidige marktomstandigheden commodities zelfs aanzienlijk beter kunnen presteren dan tot nu toe het geval was. Zijn argumenten hiervoor zijn:

  De prijzen van grondstoffen zijn dermate gedaald, dat zij historisch gezien goedkoop zijn. Veel grondstoffen worden verhandeld tegen prijzen die onder het productiekostenniveau liggen. Aluminium, nikkel en koper koersen onder het marginale kostenniveau. Voor olie geldt hetzelfde. Er is zelden een beter moment geweest om in grondstoffen te beleggen. Echter, het is belangrijk dat beleggers dan ook effectief van de gelegenheid gebruik maken. Passieve beleggers die benchmarks volgen, krijgen te maken met uiteenlopende ongewenste kosten en gevolgen, die actieve beleggers juist ontlopen of daar zelfs van kunnen profiteren. Dankzij de lage prijzen van grondstoffen en omdat er op veel grondstoffen vooralsnog matig research is gepleegd, liggen er nu uitstekende kansen in het verschiet voor actieve beleggers in commodities.