DWS luidt samen met Wereld Natuur Fonds de noodklok over waterrisico’s

DWS slaat de handen ineen met het Wereld Natuur Fonds (WWF). Samen publiceren zij een nieuw onderzoeksrapport waarin wordt geconcludeerd dat beleggers niet meer om waterrisico’s heen kunnen. Het rapport verschijnt in het kader van het deze week gepubliceerde Global Risk Report, dat jaarlijks tijdens het World Economic Forum (WEF) wordt uitgebracht.

DWS en WWF pleiten voor een wereldwijde aanpak van waterrisico’s, waarvoor een sterk en ambitieus beleid van overheden, toezichthouders en regelgevers nodig is. Alleen zo komt er de juiste economische stimulans voor investeringen die echt veranderingen teweegbrengen. Zonder die investeringen kan de financiering van en de toenemende belangstelling voor ESG niet verder worden opgeschaald. Voor beleggers kunnen hier ook mooie kansen liggen.

Aandacht voor waterrisico's is om verschillende redenen van cruciaal belang, aldus het WWF en Francesco Curto, hoofd onderzoek bij DWS :

  • Het negeren van waterrisico’s kan catastrofaal zijn voor gemeenschappen en economieën: momenteel komen 785 miljoen mensen drinkwater tekort en 2 miljard mensen hebben geen toegang tot sanitaire voorzieningen. Slechte hygiëne en gebrek aan sanitaire voorzieningen leidden alleen in 2017 al tot bijna 1,6 miljoen doden. Als onze rivieren, meren en waterrijke gebieden bovendien verder worden aangetast en onze watervoorraden slinken, bevinden zich tegen 2050, 52% van de wereldbevolking, 45% van het wereldwijde bbp en 40% van de mondiale graanproductie zich in gebieden met grote waterstress.
  • Als we waterrisico’s blijven negeren, neemt ook het risico op pandemieën toe. Tevens moeten er stevige maatregelen genomen worden om klimaatverandering tegen te gaan. Door een tekort aan water verdwijnen leefgebieden en de herstelkracht van de natuur neemt af. Hierdoor trekken dieren richting bewoond gebied waardoor pandemieën sneller kunnen ontstaan.
  • We zijn volledig onvoorbereid op watercrises: hoewel het WEF ‘waterrisico’s’ in haar Global Risk Report steevast in de top 5 heeft staan zien we dat er veel minder actie tegen wordt genomen dan tegen de klimaatcrisis. Om het in schrijnende context te plaatsen: het WEF waarschuwt al jaren voor besmettelijke ziekten en pandemieën, maar toch was de wereld totaal onvoorbereid op de uitbraak van het coronavirus. Hieruit blijkt dat een risico benoemen niet genoeg is: wat we nodig hebben is goede voorbereiding en management.