Sentiment terug naar neutraal volgens enquête Van Zeijl

Cornevanzeijl
Corné Van Zeijl

Corné van Zeijl houdt iedere maand een enquête onder beursexperts om het sentiment op zowel de korte als lange termijn te peilen. De ondervraagden geven tevens inzicht in hun meest en minst favoriete ondernemingen. Deze maand is de enquête door 61 experts beantwoord.

1-maands verwachtingen

Aex verwachtingen De experts waren voor februari somber geworden. Toch heeft de AEX de afgelopen maand met een plus van 2,2% afgesloten. Gedurende de maand liep de index in eerste instantie nog flink door, maar aan het eind van de maand stak de renteangst flink de kop op. De AEX stond halverwege de maand op een winst van 8%, maar moest daar uiteindelijk weer 6% van inleveren. Eén van de verklaringen voor de scherpe daling was de stijgende rente. De Duitse rente liep op van -0,55% naar -0,30%. In de Verenigde Staten ging de rente van 1,1% naar 1,45%. Het is allemaal nog steeds niets, maar het is wel even goed om te beseffen dat de rente ook omhoog kan gaan.

In de bijgeleverde commentaren van de respondenten bleek dat de renteontwikkeling duidelijk “top of mind” was. Er wordt vanuit gegaan dat in de loop van het jaar veel van het opgepotte geld zal worden uitgegeven aan Wein, Weib, und Gesang. Of zoals de CEO van Carlsberg het zei:“the roaring twenties are coming”. Meer economische vraag, betekent meer vraag naar geld en dus een hogere rente.

Voor maart is het sentiment neutraal. 36% van de geënquêteerden denk dat de beurs gaat stijgen en 31% verwacht een daling. Dat is redelijk in evenwicht met elkaar.

1-maands sentiment

Sentiment aandelen


6-maands vooruitzichten

Verwachtingen aex

28% van de experts verwacht een stijging op halfjaarbasis en 25% gaat van een daling uit. Dat impliceert dat bijna de helft voor een neutrale visie heeft gekozen. Dat beeld is vrijwel hetzelfde als de afgelopen maanden.

6-maands sentiment

Sentiment aandelen 2021

Hausse in tech is over

De speciale vraag ging deze maand over de Techsector. De vraag was of de hausse in tech over is.

A. Ja, er zit te veel lucht in de techkoersen
B. Nee, Covid heeft eerdere trends versneld
C. Alleen in Big Tech. Die zijn te groot geworden
D. Ja, in tech zit te veel lucht, maar in Big Tech niet

De meningen zijn redelijk verdeeld. Een derde van de experts denkt dat er te veel lucht in de Techkoersen zit. 39% denkt niet dat de hausse over is, maar dat Covid de eerder ingezette bedrijfsmatige trends heeft versneld.

De hausse in tech is over

<a href='/begrippen/191-hausse'>Hausse</a> techaandelen

Aandelenkeuzes februari

De aandelenkeuzes van de professionals bleken niet zo goed te hebben uitgepakt. Met name de keuze voor Galapagos had een erg negatieve uitwerking op het totale rendement. Niet lang nadat de keuze was gemaakt, kwam het bedrijf met het bericht naar buiten dat er opnieuw een medicijn werd afgekeurd door de FDA (de Amerikaanse medicijnwaakhond).

De koers daalde in februari met ruim 20%. Verder bleken de veilige keuzes voor Ahold en Unilever niet zo veilig. Ahold daalde met ruim 7%, Unilever met 10%. Bij de floppers was Unibail een goede keuze, maar Adyen bleek zich nog immer aan de zwaartekracht te onttrekken. De goede cijfers gaven beleggers hoop op een verdere verbetering. Ondanks dat de koers in de loop van de maand daalde door een plaatsing van één van de vroege aandeelhouders ging de koers toch met 11% omhoog.

Aandelen aex

Aandelenkeuzes maart

Voor maart hebben de professionals wederom hun hoop gevestigd op Ahold. Ondanks of misschien juist dankzij de sterke daling in februari. Zeven experts hebben het aandeel op hun favorietenlijst gezet en één denkt juist dat Ahold het slechtste aandeel gaat worden. De lijst met favorieten wordt aangevuld met Royal Dutch Shell, Unilever en Aegon.

Dat laatste aandeel zal kunnen profiteren van de stijgende Amerikaanse rente. Adyen staat fier bovenaan bij de floppers. Galapagos staat op nummer twee, na de berichten over de afkeuring van het medicijn. Helaas was dat na de koersdaling van 20%. Vorige maand stond het aandeel nog bij de toppers.


Aex aandelen

Conclusie

De experts hebben na de somberheid in februari een neutrale visie voor de komende maand. Ook voor de langeretermijnverwachtingen zijn de experts gelijk verdeeld.

Ahold blijft de favoriete keuze onder de respondenten, ondanks de daling afgelopen maand.