DWS: Amerikaanse dollar zal verder stijgen dankzij steunpakket en hoog vaccinatietempo

Het economisch herstel na de pandemie verschilt enorm per land en dat biedt kansen voor valutabeleggers. Het snelle tempo van vaccineren in de VS is maar een van de vele argumenten ten gunste van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro, zegt valutastrateeg Stefanie Holze-Jen in de Grafiek van de Week van vermogensbeheerder DWS.

De Grafiek van de Week vergelijkt de huidige status van de Covid-19-vaccinaties met de groeiprognoses voor het lopende jaar. Maar dat de economische groeivooruitzichten per land dit jaar sterk verschillen komt niet alleen door het tempo van vaccineren.

Uiteraard spelen de omvang en de verdeling van de diverse steunmaatregelen en stimuleringsprogramma’s een rol; het tempo waarmee bijvoorbeeld de Amerikaanse schatkist geld uitdeelt aan huishoudens en andere delen van de economie steunt, is behoorlijk adembenemend. Ook zullen landen die zwaarder zijn getroffen door de pandemie en zich gedwongen zagen een heviger rem op de economische activiteit te zetten, tijdens het herstel hogere groeicijfers laten zien.

Toch heeft de mate van vaccinatie wel degelijk invloed. In de VS staan zowel huishoudens als het bedrijfsleven te trappelen om de economische motor weer op gang te trekken en het gaspedaal vol in te trappen zodra de coronamaatregelen worden losgelaten. Helaas zijn er in Europa nog maar weinig tekenen van dergelijk optimisme.

Vanuit het oogpunt van de belegger biedt deze divergentie kansen, bijvoorbeeld op de valutamarkten. Daar bewegen de stimuleringsmaatregelen, het Amerikaanse economische sentiment en de vaccinatievoortgang allemaal in dezelfde richting en dat is gunstig voor de dollar. Na een fase van uitgesproken zwakte van de Amerikaanse munt in de tweede helft van 2020, heeft de greenback zich onlangs weer versterkt en Stefanie Holtze-Jen verwacht een verdere stijging van de dollar.

Bnp groei 2021 corona