Converteerbare obligaties: rendement van aandelen zonder de sterke schommelingen

Door Arnaud Brillois, hoofd Converteerbare obligaties bij Lazard Frères Gestion

Arnaud brillois
Arnaud Brillois

Converteerbare obligaties profiteren niet alleen van de stijging van de aandelenmarkten, maar vertonen ook de lage volatiliteit van obligaties. In 2020 hebben ze in volle coronacrisis hun nut duidelijk bewezen.

Heel wat gebeurtenissen, zoals financiële crisissen, politieke verrassingen of een gezondheidscrisis zoals de pandemie die we momenteel doormaken, kunnen onzekerheid creëren en de aandelenmarkten fors doen schommelen. Voor spaarders betekenen die bokkensprongen vaak slapeloze nachten. De obligatiemarkten zijn daarentegen veel minder volatiel en zouden dus een goed alternatief zijn, ware het niet dat velen de rendementen in het huidige lagerenteklimaat te laag vinden. Hoewel maar weinig goede huisvaders beleggen in converteerbare obligaties – obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen – bieden die nochtans een tussenoplossing die aan hun verwachtingen kan voldoen.

Aantrekkelijke risico-rendementsverhouding

Op lange termijn genereren converteerbare obligaties een soortgelijk rendement als aandelen, maar zijn ze een derde tot de helft minder volatiel. In de afgelopen tien jaar, van 28 februari 2011 tot 28 februari 2021, is de Thomson Reuters Global Convertible Bond-index (converteerbare obligaties) jaarlijks gemiddeld met 8,2% gestegen bij een volatiliteit van 10,2%, terwijl de MSCI All Country World-index (aandelen) gemiddeld met 8,8% op jaarbasis opveerde bij een volatiliteit van 14,1%. De reden daarvoor is heel eenvoudig: een converteerbare obligatie gedraagt zich tegelijkertijd als een aandeel en als een obligatie.

Een converteerbare obligatie wordt uitgegeven door een bedrijf dat zich wil financieren met schulden, maar biedt beleggers de mogelijkheid om zich in aandelen te laten terugbetalen. Wanneer het aandeel van het bedrijf stijgt, stijgt dus ook de waarde van de daaraan gekoppelde converteerbare obligatie. Als de koers van het aandeel daalt, begint het parachute-effect van de converteerbare obligatie te spelen: wanneer de omzetting in aandelen niet langer interessant is, zal het oorspronkelijke bedrag van de schuld uiteindelijk gewoon in cash worden terugbetaald. Dat effect zet dus een rem op het dalingspotentieel – tenzij de emittent in gebreke blijft.

Converteerbare obligaties gedragen zich alsmaar meer als aandelen naarmate de aandelenmarkt stijgt, en alsmaar meer als obligaties wanneer die markt daalt. Ze bieden bovendien een regelmatige coupon en worden terugbetaald op de eindvervaldatum – tenzij de emittent in gebreke blijft. In februari en maart 2020 is het nut van dat mechanisme duidelijk gebleken. Met converteerbare obligaties leden beleggers veel minder sterk onder de val van de aandelenmarkten en konden ze nadien toch van het herstel profiteren.

Actief beheer is essentieel

Converteerbare obligaties zijn natuurlijk niet risicoloos. Het voornaamste risico is het gevaar dat het uitgevende bedrijf in gebreke blijft, waardoor de belegger zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk kan verliezen. Dat risico blijft gelukkig beperkt: in de laatste twintig jaar was het wanbetalingsrisico van converteerbare obligaties volgens cijfers van S&P en Bank of America zelfs 45% lager dan dat van traditionele obligaties. Toch blijft het cruciaal om alle risico’s te identificeren en ze uit de weg te gaan.

Een ander risico, dat verband houdt met de obligatiemarkten, is het renterisico. Wanneer de marktrente stijgt, daalt de waarde van de obligaties die al zijn uitgegeven. Converteerbare obligaties zijn evenwel structureel minder gevoelig voor dat risico. Bovendien vallen rentestijgingen historisch gezien samen met stijgingen van de aandelenmarkten. Die positieve en negatieve invloed neutraliseren elkaar dus bij converteerbare obligaties, wat niet het geval is voor klassieke obligaties.

Actief beheer is ten slotte absoluut noodzakelijk, niet alleen om de gebeurtenissen in verband met deze effecten te beheren (terugbetaling, keuze voor omzetting), maar ook om de bedrijven, regio’s en sectoren met het grootste potentieel te kiezen. De markt voor converteerbare obligaties is immers bijzonder divers. Het is dus aan de beheerder om goede emittenten te selecteren, of het nu gaat om snelgroeiende bedrijven, largecaps dan wel bedrijven die klaarstaan om weer aan de slag te gaan na de crisis.