Het beleggingslandschap in 2021

Volgend jaar zou de wereldeconomie zich sterk moeten herstellen van de ravage van de pandemie. We verwachten dat de activa uit de opkomende markten zullen schitteren.

Overzicht: Terug naar het normale leven

Er hangt optimisme in de lucht. En terecht. Er worden nu betere behandelingen toegepast in de strijd tegen Covid-19 en er is steeds meer kans dat er binnen enkele maanden effectieve vaccins beschikbaar zijn. Dat verbetert de vooruitzichten voor een herstel van de wereldeconomie en de bedrijfswinsten.

Toch zal het lang duren voor we terugkeren naar het normale leven van voor de pandemie. Volgend jaar begint de transitie pas.

Eén ding is duidelijk: de opkomende markten zullen in 2021 het economische herstel aansturen, gestimuleerd door China en ondersteund door een zwakkere Amerikaanse dollar.

Een herstel van de arbeidsmarkt en recordbesparingen van de huishoudens moeten de consumentenbestedingen wereldwijd opkrikken. Investeringen zullen ook een boost krijgen dankzij de stijgende winsten en onderhoudscycli. Het handelsverkeer herstelt zich ook snel en, hoewel de uitgaven voor diensten ver onder het niveau van vóór de Covid-19-crisis zullen blijven, zou ook die sector aan kracht moeten winnen.

Beleggers mogen ook verwachten dat het milieu in 2021 een grotere prioriteit zal worden, wat de groei in sectoren als die van de schone energie zal stimuleren. De overwinning van Joe Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal deze verschuiving nog een duwtje in de rug geven. Groene investeringen zullen wereldwijd een belangrijk onderdeel uitmaken van fiscale stimuleringspakketten, wat zal leiden tot een sterk en synchroon economisch herstel.

Onze conjunctuurindicatoren wijzen op een eencijferige groei van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) in 2021, maar positieve basiseffecten kunnen de langdurige schade als gevolg van de pandemie niet verbergen. Wij schatten dat de gevolgen van de Covid-19-crisis het wereldwijde bbp blijvend met 4 procentpunten zullen doen dalen (zie afb. 1). Het zal jaren duren voordat de wereldeconomie kan terugkeren naar het pre-Covid-19-niveau.

Het groeiverschil tussen de opkomende en ontwikkelde markten zal verder toenemen ten voordele van zowel aandelen uit de opkomende landen als obligaties, vooral dankzij China, de enige belangrijke economie die dit jaar een krimp zal vermijden. Van de industriële productie tot de autoverkoop en -uitvoer, de meeste Chinese indicatoren voor de primaire economische activiteit bevinden zich al op of boven het niveau van december 2019 en zullen nog verder groeien. De detailhandelsverkoop bleef iets achter, maar we verwachten dat de particuliere consumptie zich de komende maanden geleidelijk zal herstellen.