"Sanctus Januarus"

“Januari, jij bent de mooiste”: de hoop op genezing en de mogelijke overwinning op de ziekte staan centraal in de lofprijzing die de herstellende Nietzsche in zijn vierde boek van De Vrolijke Wetenschap richt aan zijn geliefkoosde maand, de ideale periode voor een hernieuwing van ons geloof in de toekomst. Net zoals de op krachten komende filosoof zetten de beleggers het nieuwe jaar in met het vooruitzicht van een overwinning op de epidemie.

Thomas planell
Thomas Planell
Vooral de Aziatische markten onderscheiden zich: ondanks de noodtoestand in Japan staat de Nikkei 225 op zijn hoogste niveau in 30 jaar. De Japanse index verdubbelde in waarde sinds de BOJ zich in 2016 de controle over de rentecurve toe-eigende. Taiwan en Korea scheren hoge toppen, terwijl de Chinese markt aanknoopt met de niveaus voorafgaand aan de financiële crisis van 2008. Het feit dat internationale kapitalen naar deze zone stromen, is niet alleen toe te schrijven aan de veerkracht van de Aziatische landen tegenover de epidemie. In het vooruitzicht van zijn 14de vijfjarenplan effent China het pad naar een relance waarin de steun aan de binnenlandse consumptie meer dan in het verleden zal primeren. Ter ondersteuning van deze ambitie lijkt de PBOC sinds enkele weken alweer een versnelling hoger te schakelen met haar liquiditeitsinjecties in het financiële systeem.

De Yuan was verankerd onder de devaluatieniveaus van 2015, wat voor veel beroering zorgde op de markten, maar zou nu toch zijn revaluatie mogen voortzetten om de ingevoerde inflatie te beperken. Het Chinese monetaire expansionisme draagt mechanisch bij tot de prijsstijgingen van grondstoffen en bij uitbreiding van alle risicohoudende activa van Azië en de Pacific. Het betekent ook een ondersteuning van de vraag naar producten die ingevoerd worden uit Europa.

In Duitsland realiseren Infineon, Volkswagen, BMW, Adidas, Merck of Siemens tussen 15 en 40 % van hun verkopen in China. Europa is voor China een belangrijkere handelspartner dan de Verenigde Staten. Het is ook de reden waarom het pragmatisme de bovenhand haalt bij onze Europese leiders, die zich bereid verklaarden tot samenwerken met China. Daarmee wijken ze radicaal af van de Amerikaanse protectionistische benadering waarmee Joe Biden willens nillens opgezadeld zit. In de aanloop naar zijn eedaflegging spitst de aantredende President zich voorlopig toe op de binnenlandse noodsituatie. In de nacht van donderdag op vrijdag deed hij daarvoor een nieuw steunplan van bijna 2000 miljard dollar uit de doeken. In de eerste plaats zal de nu reeds onder druk staande uitrolcapaciteit van het vaccin worden ondersteund om vervolgens rechtstreeks de consumenten te subsidiëren.

Jerome Powell van zijn kant blijft vastbesloten om de relance te financieren. Hoewel hij verzekert dat hij geen druk van de markten ervaart, stelde hij diezelfde markten wel gerust door eraan te herinneren dat een verhoging van de beleidsrente nog niet aan de orde is. Toch volstond dit voor de erg hoog gewaardeerde Amerikaanse markten niet om verder vooruitgang te boeken. Hoewel de cyclusgecorrigeerde ratio van de prijs op de winsten van de S&P500 zo’n 90 % boven zijn historisch gemiddelde staat, wat een voorbode is van lagere reële rendementen in de toekomst, wijzen de verschillende positioneringsindicatoren (sentiment, ratio puts/calls van de optiemarkten) op een verontrustende mate van euforie. Vanuit economisch en financieel oogpunt ziet het ernaar uit dat de prestatiekloof tussen de Verenigde Staten en de rest van de wereld kleiner zal worden in 2021.

Het feit dat het Amerikaanse leiderschap, dat tot nu toe gekenmerkt was door een overprestatie van technologie- en groeiwaarden wegens hun gewicht in de indexen, stilaan afbrokkelt zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de positionering op value-stijlen. “Kunnen tegenspreken”, zo luidt ook de uitnodiging van de filosoof enkele regels na zijn ode aan de heilige januarimaand. Wanneer optimisme verwordt tot genoegzaamheid, is voorzichtigheid geboden.