Barometer: Een ongunstige mix van tragere groei en oplopende inflatie

Een tragere groei, een oplopende inflatie en een minder expansief monetair beleid kunnen de aandelenmarkten en risicovollere bedrijfsobligaties onder druk zetten.

Asset-allocatie: sterke groei, maar ook sterke inflatie

De wereldeconomie groeit in een stevig tempo. De ontwikkelde landen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van die groei dankzij de snelle uitrol van vaccins en de opheffing van de lockdownmaatregelen.

Maar het economische momentum begint te verminderen nu de centrale banken zich voorbereiden op het terugschroeven van de monetaire stimulansen als gevolg van de toenemende prijsdruk.

Een minder gunstige mix van groei en inflatie, krappere liquiditeitsvoorwaarden en hoge waarderingen voor risicovollere activaklassen leiden ertoe dat we onze neutrale houding ten aanzien van aandelen behouden.

Binnen aandelen zijn we onderwogen in economisch gevoelige sectoren, waaronder de aandelen van de sector van basisconsumptiegoederen, terwijl we in vastrentende waarden onderwogen zijn in risicovollere obligaties zoals Amerikaanse high-yield obligaties.

Tegelijkertijd blijven we overwogen in defensieve activa zoals Amerikaanse staatsobligaties en Chinese obligaties in lokale valuta.