M&G: Obligatiebeleggers moeten zich schrap zetten bij winst Duitse SPD

Na bijna 16 jaar loopt de ambtstermijn van bondskanselier Merkel ten einde. De financiële markten besteden weinig aandacht aan de komende federale verkiezingen op 26 september in de grootste economie van Europa. Maar dat zouden ze beter wel kunnen doen. De SPD wint in de peilingen en met een sociaaldemocratische kanselier komen er grote veranderingen in de Duitse politiek.
Wolfgangbauer
Wolfgang Bauer

Als Olaf Scholz, de bondskanselierskandidaat voor de sociaaldemocraten, de opvolger wordt van Angela Merkel, heeft dit een grote impact op het begrotingsbeleid in Duitsland. Uit het verkiezingsprogramma van de SPD blijkt dat de partij begrotingsdiscipline de verkeerde keuze vindt post-covid. Binnen het Duitse grondwettelijke kader zullen de sociaaldemocraten wellicht alle mogelijkheden willen gebruiken om de schuldenlast te verhogen en zo de overheidsuitgaven te financieren.

Obligatiebeleggers moeten zich dus schrap zetten voor een verhoging van de uitgifte van Duitse staatsobligaties, en dat kan een opwaartse druk op de Bund-yields veroorzaken

Impuls voor staatspapier Europese periferie

Als de binnenlandse begrotingsdiscipline wordt afgezwakt, bestaat de kans dat een regering-Scholz ook toleranter is ten aanzien van de overheidsfinanciën elders in Europa. We mogen ook verdere stappen in de richting van een Europese begrotingsintegratie verwachten. Het verkiezingsprogramma van de sociaaldemocraten is ronduit lovend over het EU-Herstelfonds en prijst het als een mijlpaal op weg naar Europese solidariteit.

Een regering-Scholz is waarschijnlijk ook een groot voorstander van toekomstige pan-Europese projecten waarbij schuldfinanciering wordt gecombineerd met overheidsinvesteringen, gericht op structureel zwakke gebieden. Dit kan een verdere impuls geven aan perifere Europese risicodragende beleggingen, zoals Italiaanse en Spaanse staatsobligaties.

Een ander aspect dat in het verkiezingsprogramma duidelijk naar voren komt, is de grote inzet voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen, met name de nadruk op klimaatneutraal. Het woord "Klima" (klimaat) wordt in de tekst maar liefst 67 keer genoemd. Grootschalige investeringen in infrastructuur en technologische innovatie moeten de sociaalecologische transformatie van de Duitse economie helpen bevorderen.

Het lijdt geen twijfel dat zo'n door de overheid gesteunde verregaande stimulans duidelijke duurzaamheidswinnaars en -verliezers zal opleveren binnen het Duitse bedrijfsleven. Als actieve beleggers is het onze taak om te beoordelen welke bedrijven in een goede positie verkeren om in een dergelijke omgeving te kunnen navigeren en gedijen, en welke bedrijven het moeilijk krijgen of zelfs helemaal failliet kunnen gaan.