abrdn: Opkomende markten bepalen hun eigen lot

Gunstige demografische ontwikkelingen worden vaak genoemd als een reden om in opkomende markten te beleggen. Een jongere, groeiende bevolking brengt economische vitaliteit met zich mee. Dat dat voor groei zou zorgen, klopt echter niet, zegt Robert Gilhooly, econoom bij abrdn in zijn artikel Emerging market demographics - implications for patterns of growth, interest rates and inflation. De economische effecten van demografie zijn juist verre van eenduidig.

Belangrijkste punten van zijn artikel:

 • De kwaliteit van werknemers is belangrijker dan het aantal mensen in de ‘actieve leeftijd’. De negatieve effecten van de vergrijzing zwakken af doordat oudere mensen langer doorwerken
 • Kwaliteit kan kwantiteit compenseren. Alleen in de geavanceerde Aziatische economieën en Oost-Europa is het effect van de vergrijzende bevolking waarschijnlijk doorslaggevend voor de economische groei
 • Demografische factoren zijn belangrijk voor de groeivooruitzichten van opkomende landen, maar zijn niet allesbepalend. Een geringere inzet van kapitaal – dat wil zeggen de hoeveelheid machines en uitrusting per werknemer - en een zwakkere productiviteitsgroei zijn verantwoordelijk voor een groter deel van de vertraging van de potentiële groei van de meeste landen dan demografische factoren
 • China en India zullen het ‘opkomende landen-landschap’ in 2050 domineren, terwijl Indonesië en Nigeria de grootste opmars maken en in de top vijf van grootste opkomende landen komen. Alleen China haalt de VS-economie in absolute termen waarschijnlijk rond 2033 in
 • De opkomst van de middenklasse vormt een dominante kracht die de mondiale trends bepaalt. Tegen 2050 zou de Chinese consumentenmarkt 20% groter kunnen zijn dan die van de VS, terwijl de Chinese uitgaven voor gezondheidszorg met een factor vier kunnen stijgen.

  Locatie

  De wereldbevolking neemt volgens de Verenigde Naties toe tot zo’n 9,7 miljard in 2050. Opkomende markten zijn grotendeels verantwoordelijk voor die groei, hoewel er grote verschillen bestaan. Afrika groeit het sterkst. Zo ziet Nigeria zijn bevolking tegen het einde van de eeuw met meer dan 500 miljoen toenemen, terwijl in China de vergrijzende bevolking daalt met ongeveer 375 miljoen. De meeste grote opkomende markten krijgen overigens te maken met vergrijzing en een vertraging van de groei van de beroepsbevolking (vaak gedefinieerd als de leeftijdsgroep van 15 tot 64 jaar).

  Gevolgen voor beleggers

  De gevolgen van demografische veranderingen gaan verder dan economische groei. Een vergrijzende bevolking gaat weliswaar gepaard met tragere groei, maar is ook verantwoordelijk voor dalende spaartegoeden. Deze factoren werken in tegengestelde richting op de rentetarieven, waardoor het effect op de onderliggende reële evenwichtsrente enigszins dubbel is.

  Inflatie

  De integratie van de opkomende economieën in het mondiale financiële- en handelssysteem bepaalt het beleggingslandschap eveneens. Hoewel de globalisering de afgelopen tien jaar is vertraagd, oefenen mondiale factoren nog steeds een neerwaartse druk uit op de rente en de gemiddelde inflatie. Beleggers hoeven zich geen zorgen te maken over demografische ontwikkelingen die de inflatie opdrijven. De vergrijzende bevolking kan weliswaar tot hogere prijzen leiden, maar dat effect is bescheiden en ontwikkelt zich bovendien heel langzaam.

  Aanhoudende inflatoire druk is alleen waarschijnlijk als beleidsmakers er niets aan doen, wat betekent dat beleggers beter kunnen letten op de slagkracht van instellingen zoals centrale banken.

  Gezondheidszorg

  Met de verlenging van de gemiddelde levensduur en de groeiende economieën zijn ook de uitgaven voor gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden gestegen. In veel opkomende economieën gingen die kosten de afgelopen tien jaar met zo'n 1 à 2% van het bruto binnenlands product (BBP) omhoog - nog voordat de vergrijzing echt toeslaat.

  Veel opkomende landen willen een gezondheidsinfrastructuur aanleggen die de druk van de vergrijzing kan opvangen. De veranderende aard van de activiteiten biedt beleggingskansen, al blijft investeren in gezondheidszorg een uitdaging. Vroeger werd de gezondheidszorg beschouwd als een saaie defensieve belegging, maar dat is de laatste jaren veranderd. In een wereld van lage groei jagen grote hoeveelheden kapitaal op veelbelovende nieuwe technologieën. Biotechnologie en biowetenschappen zijn beleggingsmogelijkheden die zowel in durfkapitaal- en private-equityportefeuilles als in blue-chipportefeuilles te vinden zijn. De prestaties van bedrijven kunnen echter sterk verschillen.

  De toekomst van de gezondheidszorg is nauw verbonden met de veranderende demografische profielen en deze lopen sterk uiteen in de opkomende landen. Om door deze complexe en veranderende wereld te navigeren is diepgaand inzicht een vereiste.