Europese aandelen : risico’s in de loop van 2022

Het robuuste herstel van de vraag zal naar verwachting steun geven aan de aandelenkoersen in Europa, in ieder geval begin 2022. Dat schrijft Martin Skanberg, fondsmanager Europese aandelen bij Schroders. Europa profiteert van toonaangevende bedrijven in 'groene' technologie en andere innovatieve, snelgroeiende industrieën. Wel bestaat het risico dat hogere inflatieverwachtingen beklijven en centrale banken voor grote uitdagingen stellen.

Martinskanberg
Martin Skanberg
Toelevering gaat op de schop

Europa gaat 2022 in met een sterke vraag, sterk gestegen bedrijfswinsten en een aanrollende golf van investeringen. Bedrijven richten hun toeleveringsketens opnieuw in en schakelen over op duurzame technologieën.

Er doemen echter ook donkere wolken op aan de horizon. Een hogere inflatie, hogere rente en mogelijk tegen het einde van het jaar andere omstandigheden op de beurs. In Europa voeren landen weer nieuwe beperkingen in vanwege de opvlammende covid19-besmettingen. Langdurige lockdowns lijken minder waarschijnlijk: de vaccinatieniveaus zijn hoog, er komen boostervaccins en er is uitzicht op een coronapil. Nieuwe virusvarianten vormen een zorg, maar Skanberg denkt niet dat de piek in besmettingen het herstel tot stilstand zal brengen. De bedrijfswinsten in de eurozone zullen in 2021 met zo’n 50% stijgen en voor 2022 wordt een groei van 8-9% verwacht. De vraag is tot dusver robuust genoeg gebleken, waardoor veel bedrijven in staat waren hun prijzen te verhogen ter compensatie van de stijgende kosten. Voor sommige metalen lijkt het hoogtepunt misschien al bereikt. Als de hogere kosten doorberekend kunnen worden, profiteren de winstmarges in 2022 als de kostendruk afneemt.

Inflatie lijkt een blijvertje

Desondanks verwacht Skanberg niet dat de inflatie zal dalen. De toeleveringsketens worden aangepast als gevolg van zowel de pandemie als geopolitieke zorgen. De bevoorrading moet voor de toekomst worden veiliggesteld. Dit leidt tot hogere kosten omdat bedrijven op zoek gaan naar leveranciers in de buurt, die mogelijk minder efficiënt zijn. Ook de hogere CO2-prijzen tellen door. Het is noodzakelijk om de transitie naar groene productie te versnellen, maar het drijft de inflatie wel op. Door een tekort aan arbeidskrachten, stijgen de lonen. Werknemers willen hogere lonen om de gestegen kosten te dekken.

Het risico bestaat dat al deze kostenstijgingen ertoe bijdragen dat een hogere inflatieverwachting blijvend wordt. Een gematigde inflatie is doorgaans goed voor aandelen omdat zij gepaard gaat met positieve economische groei en stijgende winsten. Maar als de kosten sneller stijgen dan de opbrengsten, worden de winstmarges gedrukt.

Centraal bankieren op scherpst van de snede

Centrale banken moeten een dunne lijn bewandelen tussen het onder controle houden van de inflatie en ervoor zorgen dat de leenkosten niet te ver stijgen gezien de hoge overheidsschulden. Dit is vooral een punt van zorg voor landen als Italië. De Federal Reserve heeft al aangekondigd dat zij haar steunprogramma gaat afbouwen. De vraag is wanneer de rente verhoogd gaat worden. De Europese Centrale Bank zal haar eigen stimuleringspakket waarschijnlijk begin 2022 beëindigen. Renteverhogingen zijn nog ver weg. Enkele kleinere centrale banken, zoals Noorwegen, hebben de rente echter al verhoogd en de trend is duidelijk omhoog.

Europa kan profiteren

Europa kan profiteren van de trend om toeleveringsketens te verplaatsen. Met name de kapitaalgoederensector - makers van machines, gereedschappen en andere activa die in het productieproces worden gebruikt - zou hier veel baat bij kunnen hebben. Ook de Europese halfgeleiderbedrijven staan er goed voor. Financiële aandelen doen het doorgaans goed wanneer de inflatie en de rente stijgen. Consumentenaandelen kunnen echter onder druk komen als de hogere inflatie niet gecompenseerd wordt.

Groen is hot

Er staan nog flinke stimuleringsmaatregelen in Europa op de rol. De langetermijnbegroting van de EU gaat over de periode 2021-27. Een groot deel van deze uitgaven is bestemd voor projecten om de klimaatverandering te voorkomen of te beperken. Skanberg ziet potentieel in bedrijven die daarin actief zijn. Europa heeft veel bedrijven die marktleider zijn op het gebied van duurzame technologieën, zoals hernieuwbare brandstoffen, elektrische auto's of recycling van metalen. Deze bedrijven kunnen profiteren van een grotere aandacht voor duurzaamheid in de hele wereld.

Maar let op, er is meer dan groen

Niet elk bedrijf in de groene sector is een goede investering. Sommige bedrijven, zoals windturbineproducenten, hebben hun winstmarges zwaar zien dalen door een slechte uitvoering van orders en hogere grondstofkosten. Beleggers zullen nog steeds zeer selectief moeten zijn als het op individuele aandelen aankomt. En de innovatie gaat verder dan klimaatgerelateerde investeringen. Europa heeft ook marktleidende bedrijven in populaire sectoren zoals biowetenschappen.

Risico's nemen in de tweede helft van het jaar toe

Skanberg denkt dat het huidige sterke momentum van de aandelen in het begin van 2022 zal aanhouden. Fusies en overnames kunnen een extra impuls geven. Bedrijven grijpen hun laatste kans om te profiteren van goedkoop geld. Verder in het jaar kunnen de risico's als gevolg van inflatie en monetair beleid echter toenemen. Bedrijven zullen ook te maken krijgen met mindere prestaties op jaarbasis.

Europa als potentiële winnaar

Europa staat er wel relatief goed voor, denkt Skanberg. Het is een regio die al hoge vaste kosten heeft, terwijl de regio's met variabele kosten meer last zullen hebben van stijgingen. De Europese banken verkeren ook in een goede positie om een moeilijker economisch klimaat te doorstaan. Aandelen uit de eurozone hebben zeer sterk gepresteerd sinds het dieptepunt van de coronapandemie. Toch zijn de waarderingen van de eurozone niet gedaald ten opzichte van de VS. Het zou kunnen dat Europa als relatieve winnaar uit de bus komt in wat over het algemeen een moeilijker jaar zal blijken te zijn.