2022 : hoe zullen de markten reageren en waarin beleggen ?

Wat staat ons in 2022 te wachten? Is de inflatie van voorbijgaande of meer permanente aard, hoe omgaan met de eventuele renteverhogingen van de belangrijkste centrale banken en zijn de hoge prijzen van risicovolle activa houdbaar ? Drie M&G-experts geven hun visie: Jim Leaviss, CIO Public Fixed Income, Fabiana Fedeli, CIO Equities & Multi Asset, en Maria Municchi, Multi Asset Fund Manager.

Fabiana fedeli
Fabiana Fedeli
"We hebben een ongelooflijk verrassende stijging van aandelen gezien," zegt Fabiana Fedeli, CIO Equities & Multi Asset bij M&G. Ze heeft drie belangrijke overwegingen. "De eerste is dat we een periode van extreem uiteenlopende prestaties achter de rug hebben. Vanuit een landenperspectief bijvoorbeeld hebben de VS een ongelooflijke stijging gekend ten opzichte van de rest van de wereld. Deze divergentie gold ook voor aandelen binnen dezelfde sector, wat betekent dat er nog steeds veel kansen zijn - maar ook dat het nodig is om selectief te blijven.

De tweede overweging is dat aandelen op historisch vlak duur zijn. Maar vergeleken met andere activaklassen zijn ze eigenlijk relatief redelijk. En als je kijkt naar de hoeveelheid liquiditeit die er nog is, dan blijft dat zeer ondersteunend voor de aandelenmarkten.

De derde overweging zijn de tegenwinden. Ten eerste zullen we waarschijnlijk zien dat de kredietmarkten krapper worden, en dat zal uiteraard een negatief effect hebben op de aandelenmarkten, en ten tweede zal de inflatie een impact hebben op de reële wereld.”

Maximale werkgelegenheid

De Fed focust momenteel zeer sterk op inflatie, maar haar mandaat houdt ook in dat ze een maximale werkgelegenheid moet bevorderen. "Als we vandaag naar de Amerikaanse arbeidsmarkt kijken, zijn er enkele zeer interessante gebieden om de komende maanden in de gaten te houden," zegt Maria Municchi, multi asset Fund Manager bij M&G. "Het werkloosheidsniveau is nu relatief laag, maar sommige etnische minderheden en jongere werknemers kampen nog steeds met een zeer hoge werkloosheid. Ook de participatiegraad ligt veel lager dan voor de pandemie.

Mariamunicchi
Maria Municchi
Dit komt erop neer dat ongeveer 5 miljoen mensen nog niet opnieuw tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden, waaruit blijkt dat de arbeidsmarkt in de VS een zekere speling vertoont. Ten slotte hebben we de afgelopen maanden sterke tekenen van loonstijging gezien, maar deze is nog steeds sterk gericht op lagere lonen en jongere werknemers. Het is dus heel belangrijk om de Amerikaanse arbeidsmarkt te bekijken in de context van het huidige inflatieplaatje, want het is een ander element waarmee de Fed rekening zal houden wanneer zij een besluit neemt over haar toekomstige monetaire beleid. "

Vastrentend : waarin beleggen ?

"In de huidige context houd ik van inflatiegebonden obligaties en TIP's (Treasury inflation-protected securities - in feite de Amerikaanse schatkistversie van linkers), omdat ze je tot op zekere hoogte beschermen als de inflatie stijgt", zegt Jim Leaviss, CIO Public Fixed Income bij M&G.

"Ook obligaties van opkomende markten werken goed voor mij in deze context. Bij traditionele obligaties uit ontwikkelde markten zien we negatieve reële rendementen - min 2% in het VK en in Europa. In opkomende markten kun je positieve reële rendementen van 2% en 3% krijgen. Zoals altijd is er veel risico en volatiliteit verbonden aan beleggingen in schuldpapier van opkomende markten, maar volgens ons is dat op dit moment waarschijnlijk de beste plaats voor waarde in vastrentende beleggingen.”

Aandelen : waarin beleggen ?

"De marktsegmenten die ons niet bevallen, liggen voor de hand," zegt Fabiana Fedeli, "Namelijk die waar de inflatiedruk de bedrijven zal schaden, of bedrijven die deel uitmaken van toeleveringsketens met een hoge kostendruk en zonder prijszettingsvermogen om die aan hun eigen klanten door te berekenen."

Vanuit een sectorperspectief houdt ze van wereldwijde infrastructuurbedrijven. "Vastgoed doet het goed in een inflatoire periode en vooral nu we een sterke impuls krijgen voor infrastructuuruitgaven. Dat geldt ook voor de sector van de hernieuwbare energiebronnen, waar we verwachten dat er veel kansen zullen blijven. We moeten er echter voor zorgen dat we in de juiste bedrijven investeren: bedrijven die de kosten kunnen doorberekenen en solide balansen hebben, zodat ze de gevolgen van variabele tarieven kunnen opvangen.”

Jimleaviss
Jim Leaviss
Het tweede gebied dat Fabiana Fedeli aanspreekt, is Japan: "Dit land heeft het aanzienlijk minder goed gedaan, niet alleen dan de VS maar ook dan de rest van de markt, vooral vanuit het oogpunt van de Amerikaanse dollar. Er zijn echter veel bedrijven met sterke, stijgende winsten en er is sprake van een verbetering inzake deugdelijk bestuur, het rendement voor aandeelhouders, efficiëntere balansen en een toename van fusies en overnames, wat tot meer synergieën leidt."

Multi-activa : waarin beleggen ?

Qua multi-activa beleggingen moet men een evenwicht vinden tussen de verschillende activaklassen. "Voorheen waren ze negatief gecorreleerd," zegt Maria Municchi. "Maar nu is dat niet meer zozeer het geval. Over het algemeen is het huidige klimaat nog steeds gunstig voor 'risk-on' activa, zowel vanuit macro-economisch als vanuit waarderingsstandpunt. Vanuit een waarderingsstandpunt zien we bij zowel aandelen als vastrentende waarden momenteel enkele problemen. Dit vraagt om selectiviteit binnen multi-activaportefeuilles, maar belangrijker nog, om een tactische activa-allocatie.

De inflatie zal het komende jaar beslist een belangrijk onderwerp blijven. Het is echter belangrijk om na te denken over andere mogelijke verrassingen voor de markten. Wij geloven dat het belangrijk is om portefeuilles aan te houden die goed gediversifieerd zijn. Wij doen dat door een deel van het fonds in contanten aan te houden en een positie te behouden in overheidsobligaties van ontwikkelde markten met een langere looptijd, waaronder Amerikaanse Treasuries met een looptijd van 30 jaar.