Valutamarkten kijken vooruit naar half december; onzekerheid over trend is groot

Markt op zoek naar bevestiging van omkering Fed-beleid
Economische cijfers uit de VS zijn komende weken van groot belang
Dollar-piek ligt mogelijk achter ons; te vroeg om te spreken over een omkering in de trend
Beleid FD en ECB loopt mogelijk uiteen

Let op de macro-cijfers uit de VS de komende weken; inflatie zet de toon (13 december)

Het lage inflatiecijfer voor de Verenigde Staten van twee weken geleden laat zich nog steeds voelen in de markt. In financiële kringen woekert het debat over een bijsturing van het Fed-beleid nog steeds en de markt kijkt reikhalzend uit naar enige bevestiging die ze maar kan krijgen.

Dollarkoers

Sommige beleidsmakers binnen de Fed lieten vorige week weten een voorkeur te hebben om de rente te verhogen in een wat trager tempo, aangezien ze niet willen dat de hoge rente begint te drukken op de economische groei.

Deze onzekerheid betekent dat data die de komende weken over de Amerikaanse economie bekend wordt, enorm belangrijk is. Dit zal mogelijk een bovenmatig effect hebben op de euro-dollar koers. Denk hierbij voornamelijk aan de inflatiecijfers voor november die op 13 december worden vrijgegeven. Mocht daaruit blijken dat prijsdruk maand-op-maand is afgenomen, kan dit zorgen voor meer dollarzwakte. Zeker omdat de laatste FOMC-meeting (waar het monetair beleid voor Amerika wordt besproken en de rente wordt vastgesteld) de dag erna plaatsvindt, op 14 december.

Een bepaald segment binnen de markt heeft haar besluit al gemaakt, ongeacht de uitkomst. Data van de CFTC (Commodity Futures Trading Commission) geeft aan dat vermogensbeheerders inschatten dat de dollar verder zal verzwakken. Het ‘commitments of traders’ rapport toont het aantal beleggers dat een contract afsluit dat winst maakt in het geval dat de dollar verzwakt. Dit soort contracten staat op het hoogste niveau sinds juli.

Beleid FED en ECB gaat mogelijk uiteenlopen

Sommige analisten zien de euro-rally echter als een tijdelijk iets, en stellen dat er nog heel wat moet gebeuren alvorens het woord herstel of omkering in de mond kan worden genomen.

De ECB gaf recent aan dat de Europese economie momenteel krimpt en zal blijven krimpen in het eerste kwartaal 2023. Hierbij citeren ze verhoogde onzekerheid, hoge prijsdruk voor energie, zwakkere koopkracht, en lastiger financieringsmogelijkheden. Voor het hele jaar 2023 ziet de centrale bank een groei van slechts 0,3% (bijgesteld van een eerdere prognose van 1,4%).

Vroege gesprekken over de volgende bijstelling in de rente binnen de ECB (gepland op 15 december) geven aan dat er weinig animo bestaat voor een verhoging van 0,75%, en er naar alle waarschijnlijkheid zal gekozen worden voor een vertraging in de cyclus (een stap van 0,50%). Hier geldt echter dezelfde dynamiek als bij de Fed: Mochten inflatiecijfers voor deze maand hoger uitvallen dan verwacht, geeft dit mogelijk de doorslag om toch te kiezen voor 0,75%.

Er bestaat de kans dat het beleid van de ECB en de Fed uiteen begint te lopen: in dat geval zou de Amerikaanse centrale bank de voet van het gaspedaal gaan halen, terwijl de Europese centrale bank gedwongen is om door te zetten.

Begroting VK heeft geen groot effect op de markten

Na een stormachtig aantal weken voor de Britse overheid werd de presentatie van de begroting door kanselier Jeremy Hunt goed verteerd door de markt.

Nog geen twee maanden geleden veroorzaakte voorganger Kwasi Kwarteng chaos door te beloven om iedereen rijker te maken met verregaande belastingverlagingen. Vorige week was van verlaging geen sprake, en werd aangekondigd dat iedereen meer moet afstaan.

De conservatieve partij denkt ook vooruit, en hoopt de reputatieschade van de voorbij periode ongedaan te maken tegen 2024, wanneer de volgende verkiezing plaatsvindt. Daarom heeft Hunt ervoor gezorgd dat de meeste belastingpijn zich zal laten voelen na 2025. Ook de aangekondigde bezuinigingen op overheidsdiensten vinden niet plaats in de komende twee jaar.

Aangezien de begroting grotendeels in lijn viel met wat de markt verwachtte, was het effect op het pond niet enorm. Analisten verwachten geen enorme bewegingen in het pond-euro paar de komende maanden, omdat beide economieën worden geconfronteerd met dezelfde uitdagingen.