Pimco: Downgrade VS teken dat groeiend begrotingstekort een prijs kan hebben

Kredietbeoordelaar Fitch ontnam deze week de Amerikaanse overheid - 's werelds grootste emittent van staatsobligaties - haar triple-A-status. En hoewel dit niet zal leiden tot een massaverkoop van Amerikaanse staatsobligaties, vormt dit een symbolische stap die gevolgen heeft voor markten, waarschuwt portfoliomanager Mike Cudzil van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

Cudzil stelt dat de verlaging door Fitch een hernieuwde waarschuwing is dat risico's met betrekking tot een groeiend begrotingstekort en houdbaarheid van de schuld, die meestal sluimeren, kunnen opduiken en tot bezorgdheid kunnen leiden. “Dat kan leiden tot marktverrassingen en volatiliteit, vooral gezien de verminderde capaciteit voor monetaire en begrotingssteun.”

De timing van de verlaging is volgens Cudzil opmerkelijk. Recente gegevens zoals de hoger dan verwachte bbp-groei, suggereren immers dat de Amerikaanse economie veerkrachtiger blijkt dan verwacht nu de beleidsrente van de Fed stijgt en de inflatiedruk afneemt.

De gegevens hebben ook twijfels doen rijzen over de waarschijnlijkheid van een Amerikaanse recessie. Cudzil: “Wij denken nog steeds dat de Amerikaanse economie in de tweede helft van 2023 zal vertragen door een stagnatie in de kredietverlening door banken, vertraagde effecten van het monetaire beleid en fiscale tegenwind. Maar nu het groeimomentum sterker lijkt en de tegenwind van de bankensector mogelijk afneemt, lijkt de kans op een recessie op korte termijn echter ook kleiner.” De downgrade door Fitch zou op de lange termijn kunnen leiden tot een zwakkere dollar, hogere obligatierentes en steilere rentecurves. “De liability-driven investment-crisis in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar geldt als de kanarie in de kolenmijn aangezien deze ons er aan herinnerde dat zorgen over de begrotingsstabiliteit snel kunnen ontstaan.”