Lichte groei wederom grafische industrie

Net als voor de meeste andere sectoren wordt ook voor de grafische industrie een lichte groei in 2017 verwacht. Zo rekenen de economen van de Rabobank op een volumestijging van circa 2 procent, waar dat in 2016 2,5 procent was.

Het herstel komt na jaren van krimp zoals de website werk.nl eerder meldde. De eerdere krimp was vooral het gevolg van de verdere digitalisering die vrijwel op alle sectoren een enorme impact heeft.

De Rabobank gaf in hun onderzoek aan dat partijen de draai moeten maken van het klassieke printen naar veel meer vormen van de nieuwe media.

Partijen als Reclameland, die ook in het buitenland opereren, spelen daar goed op in door gekozen te hebben door te opereren vanuit één locatie. Mede hierdoor dalen de overheadskosten en kon het bedrijf zich de afgelopen 3 jaar de nummer 1 drukkerij van Nederland noemen. Rabobank stelt dat de partijen in de grafische industrie absoluut deze kant op moeten. Ze duiden in hun onderzoek op de opkomst van nieuwe technologieën en andere diensten.

Ontwikkelingen grafische industrie

Grafischeindustrie Bron: CBS , 2015

We zien in de tabellen hier boven dat het aantal bedrijven in de grafische industrie sinds 2011 licht afnam en dat het aantal ZZP-ers juist wat toenam. Daarnaast valt in de onderste tabel op dat er in deze sector juist heel veel kleinere bedrijven zijn en amper nog grote spelers.

In het artikel hier van de Rabobank kunt u meer vinden over de diverse ontwikkelingen in de grafische industrie.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.