ING: Bouw groeit vooral door herstel en verbouw

In 2016 groeide de bouwproductie met circa 6,5 procent. Binnen de bouw was het niet langer de nieuwbouw van woningen die zorgde voor dit hoge groeicijfer. Het waren vooral verbouwwerkzaamheden in de woningbouw die flink groeiden. In de utiliteitsbouw en de infrasector blijft het herstel beperkt. Voor 2017 verwacht ING Economisch Bureau een groei van drie procent van de bouwproductie.

“Het record aantal transacties op de woningmarkt zorgt bij kleine bouwbedrijven die actief zijn in de herstel- en verbouwsector voor een enorme stimulans”, aldus Maurice van Sante, ING senior econoom bouw en vastgoed, “Nieuwe woningbezitters willen hun aangekochte huis graag aan hun woonwensen aanpassen.”

Lagere groei bij nieuwbouwwoningen

In 2016 kwam er een eind aan de forse groeicijfers in de nieuwbouw van woningen. Zo is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen sinds halverwege 2015 stabiel met circa 2.600 per maand terwijl in de twee jaar daarvoor de verkopen meer dan verdubbelden. De huidige lage groei van de nieuwbouwverkopen lijkt vooral te komen door het beperkte aanbod als gevolg van een laag aantal nieuw verstrekte bouwvergunningen.

Opleving bouwvergunningen na krimp

Na een dieptepunt van 26.000 vergunningen in 2013 steeg het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen naar 53.500 in 2015. Voor 2016 lijken we uit te komen op ruim 48.000 bouwvergunningen. In september en oktober 2016 nam het aantal afgegeven vergunningen wel weer flink toe en lag ruim de helft hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In september werden er vooral in Amsterdam, Groningen en Apeldoorn meer vergunningen verleend, in oktober waren dat er vooral meer in Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Als het aantal afgegeven vergunningen niet structureel stijgt, kan het aantal te realiseren nieuwbouwwoningen niet verder toenemen.

Woningmarkt zorgt voor aanhoudende stimulans voor herstel- en verbouwsector

De waarde van de afgegeven vergunningen voor herstel- en verbouwwerkzaamheden voor woningen is in 2016 flink gestegen. Het niveau evenaart dat van de topjaren in 2007 en 2008. Deze sector profiteert vooral van het grote aantal transacties op de woningmarkt. Nieuwe huiseigenaren willen hun nieuwe woning door verbouwing aan hun woonwensen aanpassen.

Vooral de kleine aannemers behalen hierdoor flink hogere omzetten en waren hierdoor grotendeels verantwoordelijk voor de groei van de bouwproductie.