Schroders ziet druk op autosector

Katherinedavidson
Katherine Davidson

In de media wordt de laatste tijd in toenemende mate gespeculeerd over de mogelijkheid dat autoleningen de volgende financiële crisis zullen inluiden. In de VS, de belangrijkste automarkt ter wereld, zijn de data omtrent autoleningen in de afgelopen kwartalen duidelijk verslechterd. Toch zal het zo’n vaart niet lopen, verwacht Katherine Davidson, Global Sector Specialist bij Schroders .

In Q4 2016 was er sprake van 23 mrd US dollar aan nieuwe achterstallige betalingen en voor 8 mrd US dollar aan nieuwe wanbetalingen. Dit zijn absolute niveaus die niet meer gezien zijn sinds de financiële crisis. Deze ontwikkeling heeft zoveel aandacht gekregen, omdat de economische indicatoren juist laten zien dat de Amerikaanse consument gezond en wel is. Het consumentenvertrouwen in de VS is gestegen, de werkloosheid is verder gedaald en trends in andere gebieden van kredietverlening zijn zeer gunstig. Wat verklaart dan de verslechtering van de auto kredieten en hoe groot vormt dit een probleem voor de auto-industrie en het bredere financiële systeem?

Risico’s zijn gematigd

Autoleningen worden geclassificeerd op basis van de kredietwaardigheid van de lener: prime versus subprime. Bij het woord subprime gaan direct alle alarmbellen af omdat het herinneringen oproept aan de financiële crisis waarin subprime hypotheekleningen zo’n grote rol speelden. Davidson meent dat de gevolgen van de verslechtering in subprime autoleningen veel minder ernstig zijn. De subprime autoleningen vormen verhoudingsgewijs een kleine groep, ter grootte van 270 mrd dollar. Dat is slechts 25% van de totale autofinanciering en maar 2% van alle consumentenkredieten.

Kredietverstrekkers nemen ook niet allemaal hetzelfde risico. Uit data blijkt dat de recente groei in dit deel van de kredietverlening niet afkomstig is van systeembanken, autoleasebedrijven of gevestigde autofinanciers. De toename is vooral afkomstig van nieuwkomers op de markt. Dat zijn met name private equity partijen, die sterk aanwezig zijn in de markt voor subprime autoleningen en zelfs dominant aanwezig zijn in de markt voor deep-subprime autoleningen, die bedoeld zijn voor consumenten die nauwelijks kredietwaardig zijn of helemaal geen kredietwaardigheid hebben. De gevestigde kredietvertrekkers trekken zich juist uit dit deel van de markt terug. Al lijken de cijfers over een verslechtering van de kredieten dus op het eerste gezicht alarmerend, Davidson ziet geen reden voor paniek. De risico’s voor de auto-industrie en het bredere financiële systeem lijken gematigd.

Winstgevendheid onder druk

Davidson maakt zich meer zorgen over de winstgevendheid van de auto-industrie. De prijzen voor gebruikte auto’s staan onder druk, onder meer door een groeiend aanbod van gebruikte auto’s van eigenaren die hun auto upgraden en met name van lease-auto’s die aan het einde van hun contractlooptijd zijn. Dat heeft een indirect effect op de winstgevendheid van de autoproducenten en raakt de vraag naar nieuwe auto’s, vooral als de kredietvoorwaarden worden aangehaald. Daarnaast worden autoproducenten geconfronteerd met hogere inflatie, omdat ruwe materialen duurder zijn geworden, lonen zijn gestegen en kosten om te kunnen voldoen aan strengere eisen ten aanzien van CO2-uitstoot en veiligheid oplopen. Davidson verwacht geen daling van het aantal verkochte nieuwe auto’s. Maar bij een gelijkblijvend verkoopvolume komen wel de winsten van autoproducenten onder druk te staan.

De aandelen in de autosector koersen al tegen lagere waarderingen. De markt lijkt te erkennen dat de winstmarges onhoudbaar hoog zijn. Toch zijn er wel kansen te vinden, met name waar de verwachtingen voor specifieke aandelen in deze sector te somber worden ingeschat, gezien de gunstige economische verwachtingen in het algemeen. Desalniettemin is een voorzichtige benadering van de sector belangrijk.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.