Pictet AM: energie-aandelen favoriet

De vooruitzichten voor energiefondsen zijn verbeterd, stelt Pictet AM in de maandelijkse barometer. De vermogensbeheerder heeft de blootstelling aan aandelen in deze bedrijfstak daarom verhoogd. Binnen de totale portefeuille zijn energieaandelen nu even favoriet als financiële waarden (beide zijn overwogen).

De olieprijs wordt ondersteund door een zwakke dollar, aldus Pictet AM. Daarnaast wordt het potentiële aanbod van olie beperkt door geopolitieke spanningen in Iran en Venezuela. Beide factoren kunnen de inkomsten van energiebedrijven een impuls geven. Sinds medio 2017 zijn de aandelen in deze sector achtergebleven bij de markt als geheel. Het feit dat de olieprijzen in die periode met 60% zijn gestegen, is ook niet in de koersen terug te zien. Pictet denkt dat deze kloof geleidelijk zal worden gedicht.

Pictetassetallocatie

De vermogensbeheerder heeft ook de weging in schuld uit opkomende markten (in lokale valuta) naar boven bijgesteld, van neutraal naar overwogen. Ook hier spelen duurdere grondstoffen een cruciale rol. Een derde van de relevante index (EM local currency bond index) bestaat grondstofrijke Latijns-Amerikaanse landen, en Rusland is goed voor nog eens 4%. Daarnaast is de inflatie in de opkomende landen de laatste jaren gedaald. De geldontwaarding ligt nu nog maar 1,2% boven die in ontwikkelde landen; de afgelopen 20 jaar was dat gemiddeld 3,9%.

Ook goud is gepromoveerd van neutraal naar overwogen. Als traditionele veilige haven kan het edelmetaal als bescherming dienen tegen een mogelijke verdere daling van de dollar.