Dividendrendement

Definitie

Het dividend per aandeel gedeeld door de koers.
Wat voor winst geldt, geldt ook voor dividend. U kunt er pas wat nuttigs over zeggen als u het deelt door het aantal uitstaande aandelen. Het resultaat: het dividend per aandeel. Deelt u het rendement weer door de koers, dan krijgt u het dividendrendement.

Koersverloop
Een belegging met een hoog dividendrendement lijkt interessant, maar dit gaat niet altijd op. Bedrijven die veel dividend uitkeren, kunnen dit geld niet herinvesteren in de groei van het bedrijf. Het uitkeren van veel dividend kan zo ten koste gaan van het toekomstige koersverloop van het aandeel. Aan de andere kant moet u maar zien of dat geld dat wel in de onderneming blijft goed wordt besteed en hogere koersen tot gevolg heeft. Dividend is iets wat u nu in uw handen krijgt en de onderneming niet meer kan terugeisen.

Zie ook