Wat u moet weten over dividend

Dividendinformatie
Aandelenfilter
Dividend per aandeel
Dividendbewijs
Dividendblad
Dividendrendement
Ex-dividend

De jacht op aandelen die dividenden uitkeren (zeg maar 'dividendbeleggen) geldt bijna overal ter wereld als een hele populaire strategie. Een dividenduitkering is een periodieke uitkering van een bedrijf aan de aandeelhouders. Dit is meestal een maal per jaar maar het kan ook met een hogere frequentie uitgekeerd worden. Amerikaanse bedrijven betalen echter heel wat vaker dividenden (doorgaans) uit. Het dividend is de beloning voor de beleggers in het bedrijf. Zij lopen ook het risico. Aandeelhouders staan echter totaal achteraan qua hierarchie met betrekking tot claims op de activa. Doordat banken en andere vreemd vermogen verschaffers claims op de activa van een bedrijf hebben, zijn zij het die de hoogste zekerheden hebben en dus niet de aandeelhouders. Beleggers in aandelen staan totaal onderaan in de financiële hierarchie en hebben dus geen enkele zekerheid. De ontvangen dividenden zijn voor aandeehouders daarom ook de enige directe compensatie voor hun gelopen risico's. Wat verstaan we onder de ex-dividend datum? Dit is de dag dat een belegger de aandelen in bezit moet hebben gehad om in aanmerking te komen tot een dividendbetaling.

Belangrijkste dividendzaken

 • vergoeding voor gelopen risico
 • meer inkomen erbij
 • risico's omlaag
 • herbeleggen voor compounding

  Stel, het aandeel IBM kost nu 30 euro kost en het een week later wordt 1 euro aan dividend uitgekeerd, dan daalt op de ex dividend dag het aandeel doorgaans met de hoogte van het dividend. Alles over het dividend IBM bieden wij uiteraard hier aan. Tot en met de datum van ex-dividend zit die euro dividend nog in de koers verwerkt. Na de datum van ex-dividend dus niet meer. Puur theoretisch gesproken is het dus om het even: voor de datum van ex-dividend meer betalen of na de datum van ex-dividend minder betalen en dan dus geen dividend ontvangen. Wat voor verschil maakt het dan uit of wel of geen dividenduitkerende aandelen aan te schaffen? Voor de korte termijn is het zeker niet relevant om aandelen te kopen puur voor het dividend. Klikt u hier voor aandelen kopen tips.

  Dit komt doordat informatie over dividenden doorgaans extreem sterk in de koersen verwerkt wordt (verdisconteerd wordt). Een hoger of lager dividend maakt dan per saldo totaal niets uit.

  Dividendaandelen absoluut te prefereren

  Maar hoezo zou het kopen van aandelen die dividenden uitkeren toch aan te raden zijn? Op de langere termijn zien we een outperformance van de dividendaandelen ten opzichte van de dividendloze aandelen.

  De mogelijkheid van het kunnen uitkeren van dividenden kan worden gezien als een kwaliteitsindicator. Want als een bedrijf geen dividenden uit kan keren is het blijkbaar van een lagere financiële kwaliteit. De mogelijkheid dat een bedrijf dividenden uit kan keren aan haar aandeelhouders kunt u zien als eerste kwaliteitsfilter.

  Natuurlijk is dit heel erg kort door de bocht want er zijn nog tal van andere variabelen die de kwaliteit (lees: onder- of overwaardering) van een aandeel beoordelen. Wanneer we naar de historische rendementen kijken van aandelen die dividenden uitkeren ten opzichte van de aandelen die dat niet doen dan zien we op de korte termijn vrijwel geen verschillen. Echter op de langere termijn zien we echter hogere totaalrendementen (koersrendementen + dividendrendementen) voor de aandelen die dividenden uitkeren. Dit wordt verklaard door het rente-op-rente effect. Dit komt neer op een progressief effect door dat de ontvangen dividenden herbelegd worden en die op hun beurt ook weer dividenden ontvangen. Zodoende ontstaat er een soort sneeuwbaleffect.

  U kunt dit zien als een jonge boom die op termijn steeds meer appels geeft. De befaamde wetenschapper Albert Einstein noemde dit rente-op-rente effect ook al het 8e wereldwonder. Bekende dividendbeleggers zijn onder andere John D. Rockefeller, Mark Cuban en Maria Bartiromo.

  Dividendbelasting hot topic

  Over het uitgekeerde dividend wordt in de meeste landen dividendbelasting ingehouden.deze dividendbelasting is echter vaak voor een gedeelte terug te vorderen. Een bedrijf dat hier in gespecialiseerd is, is Mylette uit Woerden. Een van de redenen om dividenden apart te belasten is het voorkomen van belastingontwijking: in een stelsel waar geen dividendbelasting aanwezig is het namelijk mogelijk om inkomstenstromen via dividenden te laten verlopen en zo de inkomstenbelasting te omzeilen. Het is echter meestal alleen rendabel bij hele grote posities in een aandeel om de ingehouden dividendbelasting terug te kunnen vorderen.

  De kosten van alle administratieve handelingen doorgaans veel hoger zijn dan het terug te ontvangen bedrag. Het breakevenpunt om ingehouden dividendbelasting terug te vorderen ligt op circa 250 euro. Dit wil zeggen dat indien u per aandeel een totaal van minder dan 250 euro aan ingehouden dividendbelasting heeft dat dan de kosten om het terug te vorderen daar boven liggen. Wij raden dus aan om niet te veel te focussen op de hoogte van uw ingehouden dividendbelastingen.

  Dividenden variabel door de tijd heen

  Dividenden zijn echter nooit stabiel en variëren door de tijd heen. Het is voor bedrijven eigenlijk een kwestie van een druk op de knop om met het uitkeren van dividenden te stoppen. Al deze onzekerheden maken beurskoersen extreem gevoelig voor uitspraken over het toekomstige dividend.

  In het geval dat een bedrijf neerwaartse aanpassingen doet aan haar dividend per aandeel dan zien we vaak heftige reacties op de aandelen- en optiebeurzen. Dit is natuurlijk logisch want beleggers krijgen per aandeel minder of geen dividend. In het geval van een aanpassing van het dividend dan zien we dit dus direct terug op de aandelen-en optiebeurzen (in het geval er opties op het desbetreffende aandeel uitstaan).

  Pas op voor de value trap

  Het voeren van een dividendstrategie is dus zeker geen saaie laat staan makkelijke strategie. (Dividend)rendementen uit het verleden zeggen weinig tot niets over de toekomst. Mede doordat financiële markten heel erg efficiënt zijn. Voor beleggers is het absoluut zaak om verder te kijken dan naar puur het dividend per aandeel want anders tuint u in de zogenaamde 'value trap'.

  Door puur op jacht te gaan naar een hoog dividendrendement loopt u een groot gevaar riskante aandelen te kopen. Het is voor beleggers dus zaak om naar het totale plaatje te kijken. Kan het bedrijf het dividend überhaupt wel betalen is eigenlijk de grote vraag.

  Belangrijke zaken die hier invloeden op hebben zijn de financiële positie (kaspositie, solvabiliteit etc) en de winstgevendheid (nettowinst, kasstromen etc). Al deze variabelen zijn eigenlijk niet te voorspellen en dat maakt het doen van voorspellingen over de stabiliteit van het dividend dus ook een hachelijke zaak.

  Hoogste dividendrendementen hachelijke zaak

  Het is o zo verleidelijk om simpelweg de aandelen te kopen met de hoogste verwachte dividendrendementen maar zo simpel werkt het helaas niet. Een vrij hoog dividendrendement, hiermee bedoelen van 6 procent of meer, is doorgaans vrij gevaarlijk. Hiermee bedoelen we dat het effectieve dividendrendement van het aandeel eigenlijk te hoog is; dan is of het dividend te hoog of de beurskoers absurd laag.

  Beiden kunnen natuurlijk waar zijn maar in de financiële wereld weten we het nooit. Er zijn zat voorbeelden van aandelen met hoge dividendrendementen die daarna stevig in elkaar klapten of zelfs failliet gingen.

  Denkt u bijvoorbeeld maar aan Enron, Texaco en ING Groep. Genoemde aandelen hadden hele forse verwachte dividendrendementen op basis van de koersen destijds versus de verwachte dividenduitkeringen. Wanneer de hoogtes van de dividenden werden verlaagd stortten de koersen in elkaar. Waarna de koersen nog verder instortten toen de dividenduitkeringen helemaal geschrapt werden.

  De hoogte van het dividend per aandeel is verder niets anders dan het gemiddelde van wat de analisten verwachten. Uiteraard geven bedrijven ook verwachtingen af van hun toekomstige dividenduitkeringen maar deze moeten altijd nog door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) worden goedgekeurd. Het gebeurd in de praktijk vrijwel nooit dat aandeelhouders een lager dividend prefereren, eerder wensen ze een hoger dividend per aandeel.

  Rendementen 100 euro geïnvesteerd in Europese Dividendaristocraten

  Dividendrendementen

  Introductie over de dividendaristocraten

  Onder de dividendaristocraten verstaan we de bedrijven die in hun historie ieder jaar een hoger dividend hebben kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders. Natuurlijk raadt u al dat dit er naar verloop van tijd steeds minder zijn want de spoeling wordt steeds dunner. Populaire namen die een dividendaristocraat zijn, zijn onder andere Johnson Controls, McCornick en Pfizer.

  De lange termijn rendementen van deze aandelen zijn ook gigantisch geweest. Dit wordt mede door het rente-op-rente effect (het effect van herbeleggen) veroorzaakt. Maar gaat u hier absoluut niet zo maar klakkeloos van uit.

  Historische cijfers, prestaties en rendementen zeggen simpelweg weinig over de toekomst. Bedrijven kunnen zeker niet oneindig blijven groeien (dan zouden er nieuwe aardbollen nodig zijn). Dividenduitkeringen kunnen dus nooit eindeloos door blijven stijgen. De strategie van het kopen van de dividendaristocraten is echter absoluut een goede tip want het geeft nog maar eens aan dat hoge rendementen op de beurs een kwestie zijn van een lange adem en het steevast herinvesteren van ontvangen dividenden.

  Speciaal voor beleggers die in Oostenrijk gebivakkeerd zijn bieden wij de Oostenrijkse website Valuefokus.at met dividendeninformatie aan.