Clearing

Definitie

Systeem van collectieve afwikkeling van beurstransacties door middel van compensatie en/of levering.
Door tussenkomst van een tussenpartij worden de te leveren en ontvangen effecten met elkaar verrekend. Door clearing van transacties wordt het tegenpartijrisico voor de belegger maximaal gereduceerd.

Zie ook