Coupon

Definitie

Onderdeel van het couponblad van een klassiek stuk.
Tegen inlevering van een coupon kan de verschuldigde rente op een obligatie worden geïncasseerd. De datum en de plaats staan vermeld op de coupon.

Zie ook