Effecten

Definitie

Verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid in een vermogen, winst of verstrekte lening op lange termijn.
Voorbeelden van effecten zijn aandelen, claims, obligaties en stockdividenden.

Zie ook