Eigen vermogen

Definitie

Aandelenkapitaal plus reserves van de onderneming.

Zie ook