Premie

Definitie

Bij opties: de prijs (koers) waartegen een optie wordt verhandeld dan wel de prijs waartegen een optie staat genoteerd.
Bij premie-affaires: bedrag dat moet worden betaald om het recht -niet de plicht- te verkrijgen om gedurende een vooraf bepaalde periode effecten op een vooraf overeengekomen koers te kopen of te verkopen.

Zie ook