Scrip

Definitie

Waardepapier waarvan een bepaald aantal, gedurende een bepaalde periode, in een aandeel dan wel in een obligatie kan worden omgewisseld.
Een scrip wordt ook een restantbewijs genoemd. Het is een bewijs van achterstallige rente, dividend of enig ander recht.

Zie ook