Yield curve

Definitie

Geeft het verband weer tussen een vastrentende belegging, zoals een obligatie en de marktrente daarop.
Doorgaans is de curve een opgaande lijn (normale yield curve): hoe langer iemand zijn geld vastzet; des te hoger de rente die hij ontvangt. Er zijn echter tijden dat de curve een 'omgekeerd' verloop laat zien: mensen krijgen dan een lagere rente als ze hun geld voor lange termijn vastzetten.

Zie ook