Activa

Definitie

Dit zijn de bezittingen van een bedrijf. De activa staan op de debetzijde van een balans.