Calloptie

Definitie

Een recht om 'iets' gedurende een bepaalde periode tegen een vooraf afgesproken prijs te mogen kopen. Dat 'iets' is bijvoorbeeld een aandeel.


Je kunt niet alleen het recht verwerven om een onderliggende waarde tegen vooraf vastgestelde voorwaarden te kopen, maar ook de optie om iets te verkopen. Het kooprecht noemen we een calloptie, het verkooprecht een putoptie. Met de koop van een calloptie speculeer je op een koersstijging, met de koop van een putoptie op een daling van de koers.


Zie ook