Beleggingsfonds

Definitie

Effectenportefeuille die wordt beheerd door een professional waarin iedereen kan participeren.


Een beleggingsfonds is een effectenportefeuille waarin iedereen kan participeren. De fondsbeheerder besluit  welke effecten er worden verkocht of gekocht. De deelnemers hebben geen zeggenschap in deze besluiten.


Er zijn verschillende soorten fondsen. Bij een aandelenfonds investeert de fondsmanager in aandelen in verschillende sectoren en regio's. Andere veel voorkomende fondsen zijn obligatiefondsen, valutafondsen, vastgoedfondsen en mixfondsen.


De meeste beleggingsfondsen zijn initiatieven van banken en verzekeraars. Er zijn ook beleggingsfondsen die worden geëxploiteerd door kleinere vermogensbeheerders en effecteninstellingen. Alle partijen worden gecontroleerd door een officiële instantie: de Autoriteit Financiële Markten.


Deelnemers krijgen voor hun inleg een participatie terug. Heeft het fonds belegd in Philips, AkzoNobel en Royal Dutch Shell, dan koopt de deelnemer ook aandelen in die bedrijven. In dezelfde verhoudingen als de fondsmanager dit alles heeft aangeschaft.


Zie ook