Analisten verdeeld over Masterplan Sligro

Maandagmorgen konidgde supermarktconcern en groothandel Sligro een Masterplan aan waarin het bekendmaakte nieuw leven te willen blazen in zijn supermarktdivisie. Analisten zijn verdeeld over de plannen maar blijven voorlopig bij hun advies. Hierdoor is de consensus voor het bedrijf nog steeds overwegend positief.

Masterplan
Sligro heeft een zogenaamd Masterplan opgesteld waarin het nieuwe foodretailmanagement alle facetten nader heeft belicht. Foodretail heeft naar aanleiding van dit de verwachting uitgesproken dat in de komende drie jaren het bedrijfsresultaat op jaarbasis kan verbeteren met 15 miljoen euro. Dit wil het concern verbeteren door een rationalisatie van het vestigingennetwerk, een optimalisatie van de formule en de operatie, en tot slot normalisatie van de afschrijvingslasten.

Het concern sprak de verwachting uit dat ongeveer 15% van de huidige EM-TÉ- en Golff-omzet in de toekomst niet past in het gewenste formuleprofiel en er daarom winkels zal afstoten. Sligro telt momenteel 84 EM-TÉ- winkels en 55 Golff-winkels.

Sligro wil enkel verder met de EM-TÉ formule en us daarom met de zelfstandige ondernemers die de Golff-winkels beheren aan het onderhandelen. Volgens Sligro bevinden deze onderhandelingen zich in de eindfase.

Het concern stelt tot slot dat de overname en ombouw van voormalige Edah-winkels in 2006 en 2007 hebben geleid tot hoge afschrijvingen, waar echter maar in beperkte mate vervangingsinvesteringen tegenover staan. Met ingang van 2010 zullen deze lasten volgens Sligro geleidelijk afnemen tot een meer gebruikelijk niveau.

Omzetstijging
In de eerste weken van 2009 zag EM-TÉ de identieke omzet met 5% toenemen, wat volgens Sligro beter is dan de markt. Het supermarktconcern schrijft dit voor een groot deel toe aan verbeteringen in de vestigingen. Het concern verwacht dat de operationele winstmarge van de supermarktdivisie in de komende drie jaar kan verbeteren tot 3%-3,5%. Tot op heden werd er elk jaar 1% gerealiseerd.

Wisselende reacties
Analist Richard Withagen van SNS Securities was niet verrast over de acties die het Sligro management aankondigde, maar vond de financiële verwachtingen een teleurstelling. Vooral de verwachte operationele winstmarge van 3%-3,5% vond de analist teleurstellend. Withagen wijst erop dat het concern in 2006 nog een winstmarge van 4% wist te realiseren. Dit was voor de overname van de Edah-vestigingen. De analist blijft vooralsnog bij zijn accumulate-advies met een koersdoel van 18 euro.

Bij effectenhuis Petercam bieden de plannen van Sligro geen echte verrassingen. Analist Fernand de Boer had alleen verwacht dat er minder vestigingen zouden worden afgestoten. De analist is wel content met de omzetgroei van 5% die de EM-TÉwinkels in de eerste weken van 2009 wisten te realiseren. De analist blijft echter bij zijn reduce-advies omdat hij er zeer aan twijfelt of de overgebleven winkels in staat zullen zijn om de gestelde doelstellingen te halen vanwege de moeilijke marktomstandigheden. De analist heeft een koersdoel uitstaan van 17 euro.

Voor het aandeel staan op dit moment 9 koop- en 3 houdadviezen uit en daartegenover slechts 1 verkoopadvies. De consensus is zodoende overwegend positief. Het gemiddeld koersdoel bedraagt momenteel 19,30 euro, wat een verwacht rendement oplevert van 19,14%. De analisten schatten de winst per aandeel voor 2009 op 1,69 euro, waardoor de koers/winstverhouding momenteel op 9,56 ligt.