Boskalis op fair value

Het aandeel Boskalis noteert momenteel rond de fair value; het aandeel wordt op één euro onder het gemiddelde koersdoel verhandeld. Dit komt ook tot uitdrukking in de consensus over het aandeel waarbij het zwaartepunt op houden ligt. Het aandeel noteert nu met de hoogste relatieve waardering in de afgelopen 4 jaar (forward P/E 29,78). Dit jaar behoort het aandeel Boskalis tot de outperformers van Beursplein 5 . Dit geldt ook voor de afgelopen drie jaar waar in het ieder jaar een outperformance leverde. In mei heeft het bedrijf 2,04 euro per aandeel als dividend aan haar aandeelhouders uitgekeerd. Na de 1 op 3 splitsing van het aandeel deze zomer komt het gecorrigeerde dividend neer op 0,68 euro. Vergeleken met de huidige koers komt het dividendrendement uit op 1,68%.

Op basis van de gang van zaken in 2007 tot dusverre verwacht de Raad van Bestuur van baggerconcern Koninklijke Boskalis Westminster NV voor het gehele jaar, inclusief de over het eerste halfjaar gerapporteerde bijzondere posten van circa € 20 miljoen, een stijging van de nettowinst met ten minste 65% (nettowinst 2006: € 116,6 miljoen). In augustus, bij de publicatie van de halfjaarcijfers, werd nog uitgegaan van een stijging van de nettowinst met ten minste 40%.

Peter Berdowski, bestuursvoorzitter van Boskalis : “Het jaar verloopt zeer succesvol, met een stevige materieelbezetting en goede operationele marges. Daarnaast profiteren we van ons selectieve marktbeleid, waarbij we inzetten op de krenten in de pap. Dit jaar hebben we enkele dikke krenten die extra marge brengen.” Naar verwachting zal de omzet over 2007 ruim 30% hoger zijn dan in 2006 (omzet 2006: € 1.354 miljoen). Het investeringsniveau in 2007 bedraagt ruim € 250 miljoen.

In 2006 bedroeg de koerswinstverhouding (berekend met de ultimo slotkoers van het aandeel in 2006) 6.22. De forward PE (de slotkoers gedeeld door de winst over 2006) bedraagt 9.93. Op 15 mei 2008 organiseert Boskalis Westminster haar algemene vergadering van aandeelhouders. De resultaten over 2007 worden op 19 maart 2008 gepresenteerd. De presentaties van de resultaten over het tweede kwartaal en de halfjaarcijfers worden op 21 augustus 2008 gehouden.