Beperkte groei BHP Billiton verwacht, consensus ligt op hoger dividend

Afgaande op de verwachtingen van de analisten die door persbureau Reuters gepolst zijn komt de nettowinst van mijnbouwbedrijf BHP Billiton over dit jaar licht hoger uit.

Voor het lopende jaar licht de consensus van de winst per aandeel op 2,60 dollar. Dit komt neer op een stijging van 27 procent. Voor het lopende jaar ligt de consensus van het dividend per aandeel op 1,21 dollar. Over 2013 werd er nog 1,16 dollar uitgekeerd. Opgemerkt dient te worden dat op onze sites de koers van het aandeel BHP Billiton in pences vermeld staat. Er is dus zeker een groot valutarisico (zowel nadelig als voordelig).

Totale koershistorie BHP Billiton (in pences)

Bhpbillitongrafiek

De bovenstaande grafiek toont BHP Billiton ’s totale koershistorie. Te zien is dat het aandeel rond 2010 haar alltime high had (rond de 2400 pence). Sinds 2011 koerst het aandeel relatief stabiel rond de 2000 pence.

Op 22 oktober komt het bedrijf met een operationele update.