Beursgang Alibaba laat potentieel zien van Chinese economie

Met de beursgang van internetmarktplaats Alibaba lijken de vooruitzichten van de Chinese economie voor de langere termijn positief, zo stelt Fidelity vast. De analisten verwachten dat een aantal bedrijven zullen weten te profiteren van de verschuivende focus van de Chinese economie van de export richting de binnenlandse markt en wijzen een aantal sectoren aan die zij als kansrijk bestempelen.

Analist Raymond Ma van het Fidelity China Consumer Fund en zijn team stellen vast dat in de komende vijf jaar de Chinese economie steeds meer gericht zal zijn op de binnenlandse markt. De afgelopen jaren hebben deze ‘nieuwe’ Chinese bedrijven een jaarlijkse winstgroei laten zien van 20-40%, terwijl de bedrijven van de ‘oude stempel’ op 10% bleven steken.

Volgens Fidelity is de beursgang van de internetmarktplaats Alibaba een teken dat de vooruitzichten voor de langere termijn positief zijn, ook al kunnen er op korte termijn wel koersschommelingen zijn.

Groeikansen

Mede daarom hebben de analisten een aantal sectoren aangewezen die de beste groeikansen hebben. Daarbij wijst Fidelity erop dat de ‘nieuwe’ Chinese bedrijven in tegenstelling tot de ‘oude’ bedrijven minder macrocyclisch zijn en te kampen hebben met beleidsmatige veranderingen op korte termijn.

Mede daarom vinden de analisten deze ‘nieuwe’ bedrijven ondanks de forse winststijging over de afgelopen jaren op het huidige niveau eerlijk gewaardeerd.

Zes interessante sectoren

Allereerst is er de Chinese internetbranche die Fidelity kansen toedicht. In juni had 47% van de Chinezen toegang tot internet, wat dus nog groeipotentieel biedt. Zeker omdat nu al het aantal aankopen via internet het hoogste ter wereld is, waardoor de potentie voor deze branche enorm is.

Daarnaast zien de analisten verzekeringen als een branche die kan profiteren van de geplande hervorming van het Chinese pensioensysteem. Dit kan op de middellange en lange termijn leiden tot een hoger aantal levensverzekeringen.

Ook beurshandelaren gaan volgens Fidelity een rooskleurige toekomst tegemoet. Op korte termijn zullen zij volgens de analisten profiteren van de hogere handelsvolumes, terwijl op de langere termijn zij de vruchten kunnen plukken van de directe financiering en de uitbreiding van de Chinese kapitaalmarkt.

Binnen de milieubranche verwacht Fidelity dat Chinese bedrijven die zich richten op groene energie zullen profiteren van de inspanningen van de Chinese overheid om het milieu beter te beschermen. De analisten wijzen daarbij op onder meer waterzuiveringsbedrijven.

Verder zal de verouderende Chinese bevolking volgens Fidelity kansen bieden voor de farmaceutische industrie. Dit tezamen met betere verzekeringen en een betaalbaardere gezondheidszorg zullen innovaties stimuleren en leiden tot een sterke groei van deze branche in de komende jaren.

Tot slot ziet Fidelity kansen voor het Chinese onderwijs en toerisme, die nu al tot de sterk groeiende sectoren van de Chinese economie behoren. Dit is volgens de analisten vooral het gevolg van de veranderende levensstijl van de Chinese consument.