UCB herschikt divisie onderzoek en ontwikkeling

Het biofarmabedrijf UCB uit Eigenbrakel wil zijn divisie onderzoek en ontwikkeling herschikken. De reorganisatie moet de onderneming naar eigen zeggen de mogelijkheid bieden om optimaal in te spelen op nieuwe wetenschappelijke evoluties in domeinen zoals genetica, biomarkers en menselijke biologie.

De reorganisatie zou gespreid worden over een periode van twaalf tot achttien maanden. Door de herschikking, waarbij ook gedacht wordt aan de uitbesteding van een aantal activiteiten, zouden ruim honderdtwintig banen worden geschrapt. In België zouden een tachtigtal arbeidsplaatsen worden bedreigd.

Er wordt echter opgemerkt dat er tegelijkertijd een negentigtal nieuwe functies, waaronder een veertigtal in België, zal worden gecreëerd. Het bedrijf zegt zich verder te willen blijven concentreren op de therapeutische domeinen immunologie en neurologie. UCB telt meer dan 8.500 medewerkers in een veertigtal landen.

Bron: Express.be