‘Squeeze Out’-prijs per aandeel Augusta vastgesteld op € 30,49

TKH Groep heeft vandaag haar beslissing bevestigd met betrekking tot het verzoek voor een ‘squeeze-out’ van de minderheidsaandeelhouders van Augusta Technologie AG ("Augusta"), waarbij de vergoeding in contanten dat ter compensatie worden aangeboden aan de minderheidsaandeelhouders van Augusta is vastgesteld op € 30,49 per aandeel. Het bedrag van de vergoeding in contanten is gebaseerd op de waardering van Augusta en uitgevoerd door een onafhankelijke door TKH aangestelde expert. Conform de statutaire bepalingen is deze waardering goedgekeurd door een onafhankelijke expert die is benoemd door het regionale Gerechtshof van München. Augusta is hierover geïnformeerd.

TKH houdt momenteel via haar 100%-dochteronderneming TKH Technologie Deutschland AG 91,2% van de uitstaande aandelen in Augusta. De aandelen van minderheidsaandeelhouders van Augusta worden overgedragen aan TKH AG tegen een vergoeding in contanten. Augusta zal worden samengevoegd met TKH AG in een gecombineerde transactie ("merger squeeze-out"). TKH AG en Augusta hebben een concept-fusieovereenkomst opgesteld die door de Raad van Commissarissen van TKH AG is goedgekeurd. De ondertekening van de fusieovereenkomst zal naar verwachting op 1 december 2014 plaatsvinden na goedkeuring door de Raad van Commissarissen van Augusta.

De vergoeding in contanten van € 30,49 per aandeel resulteert in een totale vergoeding in contanten van € 21.409.315,75 voor in totaal 702.175 aandelen die momenteel in het bezit zijn van minderheidsaandeelhouders Augusta.

De merger squeeze-out dient door de Aandeelhoudersvergadering van Augusta te worden goedgekeurd. Deze Buitengewone Aandeelhoudersvergadering is gepland op 19 januari 2015. De verwachting is dat de merger squeeze-out in maart 2015 van kracht wordt, onder voorbehoud dat er zich geen juridische procedures door aandeelhouders gestand doen.