Resultaten RDS conform consensus

Deze week presenteerde Royal Dutch Shell A haar cijfers over het vierde kwartaal en over heel 2007. Wederom was Royal Dutch Shell A in staat om een stijging van de winst per aandeel te behalen. De meeste effectenhuizen en zakenbanken hadden hier al op gerekend getuige de sterk positieve consensus over het aandeel de afgelopen maanden. Kort na de bekendmaking van de resultaten werden diverse koopadviezen herhaald en werden koersdoelen boven het huidige koersniveau afgegeven. Binnen de oliesector staan Exxon Mobil , BP en Total Fina Elf het hoogste op de kooplijsten. Het aandeel wordt op het moment van schrijven op zo’n 5 euro onder het gemiddelde koersdoel van 30,60 euro verhandeld. Royal Dutch Shell A heeft aangegeven voortaan haar resultaten alleen nog maar in Amerikaanse Dollars te gaan rapporteren.

Resultaten vierde kwartaal: stijging winst per aandeel met 13%
Het resultaat van Royal Dutch Royal Dutch Shell over het vierde kwartaal van 2007 op basis van geschatte actuele kosten was $ 6,7 miljard, tegen $ 6,0 miljard een jaar geleden. Het resultaat per aandeel op basis van geschatte actuele kosten was met 13% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Het resultaat over het gehele jaar 2007 op basis van geschatte actuele kosten was $ 27,6 miljard, tegen $ 25,4 miljard over het gehele jaar 2006. Het resultaat per aandeel over het gehele jaar 2007 op basis van geschatte actuele kosten was met 11% gestegen ten opzichte van 2006.

Over het vierde kwartaal van 2007 is een dividend bekendgemaakt van $ 0,36 per aandeel, een stijging met 11% vergeleken met het dividend op basis van Amerikaanse dollars over dezelfde periode in 2006. Met ingang van 2007 stelt de Groep haar dividend in Amerikaanse dollars vast in plaats van in euro’s. Over het eerste kwartaal van 2008 zal naar verwachting een dividend van $ 0,40 per aandeel worden vastgesteld, een stijging met 11% vergeleken met het dividend over het eerste kwartaal van 2007. Gedurende het kwartaal is voor $ 1,5 miljard ofwel 0,6% van de aandelen Royal Dutch Royal Dutch Shell ter intrekking ingekocht. Gedurende het gehele jaar is voor $ 4,4 miljard ofwel 1,7% van de aandelen Royal Dutch Royal Dutch Shell ter intrekking ingekocht.

Jeroen van der Veer, Chief Executive van Royal Dutch Royal Dutch Shell : “Per saldo zijn dit tevredenstellende resultaten. We hebben in 2007 goede vooruitgang geboekt, nieuwe upstream- en downstreamprojecten opgestart, en exploratiesuccessen behaald. De raffinagemarges waren in het vierde kwartaal wederom zwak. We blijven onze portfolio vernieuwen door continue investeringen in nieuwe grote langetermijnprojecten en door afstotingen. De implementatie van onze strategie ligt op koers.,
Royal Dutch Shell .BMP'> Bron: http://www.shell.com/static/nl-nl/downloads/royaldutch/q4_2007.pdf
Bovenstaand overzicht toont aan dat Royal Dutch Shell A in 2007 een hogere winst dan in 2006 voor haar aandeelhouders heeft toegerekend (07: 31,33 miljard dollar versus 06: 25,42 milard dollar). Per aandeel betekent dit een stijging van 26% van 3,97 dollar in 2006 naar 5 dollar in 2007. Naast de stijging van de winst per aandeel stijgt ook het uit te keren dividend met 13% (2006: 1,27 dollar versus 2007; 1,44 dollar).